— Anu Taivainen

Manifesti uudistaa vihreää kulttuuripolitiikkaa

Elämme hetkeä, jolloin vanhat totuudet murtuvat. Punnitsemme mahdollisuuksia, luovumme tutusta ja sopeudumme yllätyksiin. Tarvitsemme hurjaa luovuutta, vaistojen, aistien ja intuition yhteistyötä, herkkyyttä uuden löytämiseen. Tarvitsemme yhdessä toimimisen kykyä, kulttuuria, säilyttääksemme ihmisyytemme.

Yhteiskuntamme on turhaan lokeroinut taiteen ja kulttuurityön omaan karsinaan. Tuomme eettisyyttä ja kekseliäisyyttä tukevat toimet luoksemme sopivina hetkinä, huviksi. Kulutamme taidetta välineenä, vaikka se tukee selkärankaamme moraalia. Hyödynnämme kulttuuria virkistyksenä, vaikka sen tehtävä on vahvistaa, yhdistää, rakentaa, lujittaa, synnyttää, sopeuttaa ja luoda.

Vihreät uskovat huomiseen. Uskallamme päästää irti kestämättömästä ja toimimattomasta. Puolustamme tasa-arvoa ja ymmärrämme luonnon hyvinvoinnin heijastuvan myös oman lajimme onneen. Emme murrosten hetkelläkään luovu uskosta ihmisten hyvyyteen.

Vihreät julkaisi vuonna 2004 kulttuuripoliittisen ohjelman. Nyt, kymmenisen vuotta myöhemmin, tuomme sen oheen kulttuurimanifestin. Manifesti ei korvaa yhä voimassa olevaa ohjelmaa, vaan muistuttaa sivistyksen, kumppanuuden ja maailmasta huolenpidon tärkeydestä. Manifesti kannustaa uudistamaan käytännön kulttuuripolitiikkaa kolmella tavalla.

Taide- ja kulttuurityö eivät kuulu marginaaliin. Haluamme taiteilijat suunnittelemaan arkeamme, palveluja, viestintää, strategioita, tiloja. Ujutamme kulttuuripolut jokaiseen opetus-, kasvatus- ja hoitosuunnitelmaan, etenkin niiden oikeudeksi, jotka kulttuuritoiminnan luo eivät pääse. Huolehdimme kulttuuriympäristöstä ja hankimme laadukasta. Tarjoamme kaikille oikeuden itseilmaisuun, rakennamme kestävämmän maailman ja opimme katsomaan toisin.

Laajennamme taiteilijoiden toimeentulon mahdollisuuksia. Apurahoilla elävät vain muutamat. Käyttämällä aina prosentti uuden rakentamiseen ja korjaamiseen varatuista euroista taiteeseen lisäämme alan työllisyyttä. Kasvattajien ja hoitavien käsien tukena toimivat taiteilijat leventävät ansainnan kenttää edelleen. Raivaamme tien perustuloon ja vahvistamme kulttuuriammattilaisten osaamista työskennellä kansainvälisessä maailmassa.

Jokaisella maamme asukkaalla on oikeus rakentaa itselleen mieluisa elämä. Kunnallisten kulttuuripalvelujen on tuettava ihmisten oikeutta omaan luovuuteen ja toimintaan. Kuntalaisten käytössä on tällöin ilmaisia tiloja, helposti haettavia avustuksia ja lainattavia työkaluja. Turhat rajat kirjastojen, kansalaisopistojen, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen, museoiden, taiteen perusopetuksen, yhdistysten ja yksityisten kansalaisten väliltä on poistettu. Maassamme on kattava verkosto iloa ja innokkuutta huokuvia lähikulttuurikeskuksia sekä mahtava rihmasto lähiympäristön toimivuutta lisääviä tapahtumia.

Kiitos taiteen ja kulttuurin osaamme olla ihmisiksi. Kiitos sivistyksen menestymme. Tarvitsemme toivon, ilon ja keskinäisen kunnioituksen ilmapiiriä. Tarvitsemme elämän monimuotoisuutta puolustavaa kulttuuripolitiikkaa.

 

Vihreiden 6.4.2013 julkistama kulttuurimanifesti kokonaisuudessaan löytyy Vihreiden verkkosivuilta.

 

Taivainen on kulttuurin sekatyöläinen, joka on koonnut elantonsa niin apurahoista, avustuksista, hankerahoituksista, kulttuuripalvelujen kehittämisestä, lastenkulttuurista, vanhainkotien kulttuuritoiminnasta, taiteen ja ympäristönsuojelun yhdistämisestä, graafisesta suunnittelusta, tuottamisesta, suunnittelusta, kotiseututyöstä. Samaa monenkirjavaa taide- ja kulttuurityön ammattilaisuutta edustaa koko manifestin kirjoittanut yhdeksänhenkinen työryhmä.

Jaa sivu: