— Ari Heikkinen

Irti öljyriippuvuudesta

Irti öljyriippuvuudesta -ohjelman kansikuvaVihreät laativat Oras Tynkkysen johdolla mallin öljyriippuvuudesta vieroittautumiseksi vuoteen 2030 mennessä. Taas yksi keskeinen osa seuraavan hallituksen ohjelmaa on saatu valmiiksi! Kiitokset Orakselle ja kiitokset julkistamistilaisuudessa vahvaa bioenergiaviestiä vieneelle Erkki Pulliaiselle!

Vihreille irrottautuminen öljyriippuvuudesta on itsestään selvästi tärkeä teema. Onneksi ainakin puheissa muissakin puolueissa tämä tavoite tulee koko ajan useammin vastaan. Paperin esitykset toimenpiteiksi öljyriippuvuudesta irtaantumiseksi kiteytyvät:

 1. rakentamisen energianormien tarkistaminen
 2. pientalojen energia-avustusten korottaminen
 3. kevyen polttoöljyn veron nostaminen
 4. öljylämmityksen täydentäminen aurinkokeräimillä
 5. energiansäästötiedotus
 6. eheyttävän yhdyskuntasuunnittelun edistäminen
 7. etätyön ja -asioinnin tukeminen
 8. kevyen liikenteen edistäminen
 9. kunnianhimoinen raideliikenneohjelma
 10. autoilun verotuksen porrastaminen
 11. satelliittipohjaiset ruuhkamaksut
 12. vaihtoehtoisten polttoaineiden edistäminen

Seuraavan hallituksen ohjelmaan tulisi kirjata seuraavan neljän vuoden askelmerkit öljynkäytön vähentämiseksi, kuten Oras Tynkkynen esittää.

Jaa sivu: