— Ari Heikkinen

Live Earth oikealla asialla

Ari Heikkinen blogikuva100px Eri puolilla maailmaa on parasta aikaa meneillään Live Earth -tapahtuma, joka huipentuu uskomattoman komeisiin rock-konsertteihin. Olen todella onnellinen siitä, että tällainen vihreiden perimmäisten tavoitteiden valtava maailmanlaajuinen tapahtuma on ylipäätään mahdollinen. Kaipa meillä on kuitenkin toivoa...

Tässä muistutuksena Suomen vihreiden keskeiset ilmastopolitiikan tavoitteet muistin virkistämiseksi. No joo, mukana on muitakin ympäristöpolitiikan tavoitteita.

Ilmastomuutos on pysäytettävä

Ilmastonmuutos on suurin uhka ihmiskunnan hyvinvoinnille. Päättäväisellä politiikalla maapallon lämpeneminen voidaan rajoittaa kahteen asteeseen. Siksi maailman ilmastopäästöt on puolitettava vuosisadan puoliväliin mennessä. Mukaan on saatava kaikki suurimmat saastuttajat. Vastuullisessa ilmastopolitiikassa aikahaitari ei ole vaalikausi vaan vuosisata.

Suomessa tavoitteeksi on asetettava päästöjen leikkaaminen viidesosaan vuoteen 2050 mennessä.

Kotimaisen, uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta on tuplattava 20 vuodessa.

Se onnistuu kunnianhimoisella mutta realistisella ilmastopolitiikalla.

Päästökauppaa on kehitettävä

Päästökauppa on periaatteessa tehokas tapa vähentää päästöjä. Sen toteutuksessa on kuitenkin tehty pahoja virheitä. Energiayhtiöiden voitot ovat paisuneet mutta investointeja uusiutuvaan energiaan ei ole liiemmin näkynyt. Kilpailu sähkömarkkinoilla ei toimi riittävän hyvin, mikä nostaa sähkön hintaa. Päästöoikeudet on huutokaupattava ja energiayhtiöiden ansiottomat voitot pantava verolle. Tuottoja tulee ohjata uusiutuvien energianlähteiden käyttöönottoon.

Turvalliseen energiapolitiikkaan

Öljyn hinta nousee vääjäämättä ja kilpailu energiasta käy yhä kovemmaksi. Meidän tulee vahvistaa energiaomavaraisuutta ja laatia suunnitelma öljyriippuvuudesta irtautumiseksi. Suomessa energian kulutus jatkaa yhä kasvuaan, toisin kuin vaikka Ruotsissa ja Tanskassa.

Energian käytön tehostaminen ja säästö on nostettava politiikan kärkeen. Tehokkuutta voidaan lisätä merkittävästi rakentamisen energianormeilla, tiedotuksella ja taloudellisilla kannustimilla.Kun energiankäytön tehostamiseen ja uusiutuviin energiamuotoihin satsataan riittävästi, emme tarvitse lisäydinvoimaa – sen paremmin kotimaahan kuin tuontina Venäjältä. Emme halua Suomeen uraanikaivoksia emmekä lisää ydinjätettä. Ihmisten pitää voida luottaa siihen, että heidän mielipiteillään on merkitystä ja kotiseutu on turvallinen asua myös tulevaisuudessa.

Liikkumisen pakkoa vähennettävä

Liikkumisen tarvetta tulee vähentää järkevällä yhdyskuntasuunnittelulla ja etätyön edistämisellä.

Yksityisautoilulle tulee tarjota houkuttelevia vaihtoehtoja niin suurkaupungeissa kuin maaseudullakin. Vihreässä Suomessa yhä useampi voi valita, meneekö kauppaan jalan tai pyörällä, käyttääkö työmatkalla junaa vai autoa. Ainakin pääkaupunkiseudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut. Samalla autoilulle on tarjottava houkuttelevia vaihtoehtoja. Se tarkoittaa joukkoliikenteen kunnianhimoista kehittämistä: uusia ratoja, lisää bussivuoroja ja esteettömiä kulkuvälineitä.

Vihreä liikennepolitiikka vähentää riippuvuutta öljystä. Autoilun verotus on porrastettava tiukasti päästöjen mukaan. Näin ihmisiä kannustetaan valitsemaan vähäpäästöisiä autoja. Hyöty näkyy kuluttajan kukkarossa pienentyneenä polttoainelaskuna. Samalla biopolttoaineiden käyttöönottoa on vauhditettava.

Kohti ekotehokkaampaa yhteiskuntaa

Jätteiden hyödyntämisessä ensisijaista on jätteen synnyn vähentäminen, sitten kierrätys. Jätteen hyödyntäminen energiana on perusteltua, mikäli jäte muutoin päätyisi kaatopaikalle. Sekajätteen massapolttoa ei tule hyväksyä. Se ei istu suomalaiseen energiajärjestelmään, koska se uhkaa tehokkaampaa sähkön ja lämmön yhteistuotantoa.

Uuden teknologian ja taloudellisen ohjauksen avulla yhteiskunnan ekotehokkuutta voidaan lisätä merkittävästi. Näin luodaan enemmän hyvinvointia vähemmillä päästöillä, jätteillä ja energian kulutuksella. Arjen kiireiden keskellä vihreän vaihtoehdon valitseminen pitää tehdä ihmiselle helpoksi ja mukavaksi – ja halvaksi.

Lisärahaa luonnonsuojeluun

Suomen metsissä elää noin tuhat uhanalaista lajia. Etelä-Suomen metsät ja suot tarvitsevat omansuojeluohjelman, jolla voidaan turvata luonnon monimuotoisuus. Samalla on turvattava yksityismetsien vapaaehtoisen suojelun rahoitus. Metsätaloutta ja metsien virkistyskäyttöä on kehitettävä paremmin luonto huomioon ottavaksi. Suurpetokannan koko Suomessa on oltava kestävällä tasolla. Alueellisia keskittymiä on vältettävä. Suurpetojen aiheuttamat vahingot on korvattava täysimääräisesti.

Lajikirjon lisäksi on tärkeää huolehtia yksittäisten eläinten hyvinvoinnista. Kaikille eläimille tulee taata mahdollisuus käyttäytyä lajityypillisesti, myös tuotanto-oloissa. Kotieläintalouden luomutuotantoa on lisättävä ja tuettava taloudellisesti. Askelia luonnonmukaisempaan eläintuotantoon on otettava myös tavanomaisessa tuotannossa, jossa eläinten hyvinvointia uhkaa pyrkimys yhä pienempiin tuotantokustannuksiin.

Itämerelle kriisiapua

Itämeren hälyttävä tila vaatii ripeitä toimia. Suomen on vähennettävä erityisesti maatalouden, kalankasvatuksen ja liikenteen päästöjä. Yhdessä muiden Itämeren maiden kanssa on pienennettävä öljyonnettomuuden riskiä, tuettava jätevesien puhdistamista Venäjällä ja vähennettävä maatalouden päästöjä. Itämeressä on voitava uida ilman pelkoa myrkyllisistä levistä.

Vihreät haluavat

 • irrottaa Suomen öljyriippuvuudesta vuoteen 2030 mennessä
 • säätää energiansäästölain ja puolittaa uusien rakennusten energiantarpeen
 • ohjata päästökaupan tuottoja uusiutuvien energianlähteiden kehittämiseen
 • uudistaa vanhentuneen kaivoslain ja turvata ihmisten mahdollisuuden vaikuttaa lähiympäristöönsä
 • kannustaa valitsemaan vähäpäästöisiä autoja porrastamalla autoilun verotuksen päästöjen mukaan ja poistamalla dieselveron
 • ottaa käyttöön ruuhkamaksut pääkaupunkiseudulla
 • parantaa julkista liikennettä lisäämällä merkittävästi joukkoliikenteen ja ratahankkeiden rahoitusta
 • vähentää jätteiden syntymistä perustamalla materiatehokkuuden palvelukeskuksen sekä verottamalla jätteenpolttoa ja yksityisiä kaatopaikkoja
 • ohjata jätteiden energiakäyttöä siten, että se ei vaaranna sähkön ja lämmön yhteistuotantoa ja että se kannustaa vähentämään jätteitä
 • laatia suojeluohjelman Etelä-Suomen metsille ja soille sekä turvata vapaaehtoiseen metsiensuojelun rahoituksen
 • poistaa omavastuun suurpetovahingoilta
 • korvata eläinten hyvinvoinnin kannalta ongelmallisimmat tuotantomuodot kuten nykymuotoisen tehobroilerituotannon eettisesti kestävimmillä tuotantotavoilla
 • vähentää Itämeren kuormitusta parantamalla maataloustuen ympäristöohjaavuutta.
Jaa sivu: