— Elina Rantanen

Huomio sinkkuihin

Suomessa asuu yli miljoona sinkkua – yksineläviä nuoria, työikäisiä ja vanhuksia. Eronneita, leskiä ja yhden huoltajan perheitä. Sinkut elävät hyvin erilaisissa elämäntilanteissa, mutta tietyt samankaltaisuudet vaikuttavat heidän elämäänsä. Tämän vuoksi syntyi vihreiden sinkkusivusto, jonka haluamme toimivan keskustelunavauksena sinkkuja koskettavissa kysymyksissä.

Monet vieroksuvat sinkuista puhumista. Toisaalta vaihtoehtoiset ilmaukset ovat kovin paperinmakuisia. Käytetyistä käsitteistä viis, tärkeintä on vihreille se, että ilman parisuhdetta eläminen on yhteiskunnan näkökulmasta täysin tasavertainen tapa elää kuin parisuhdekin, ja että yksin elämisen ei tarvitse merkitä yksinäisyyttä.

Jokainen on joskus sinkku. Haluamme, että yhteiskunnalle yksin eläminen on yhtä arvokas valinta kuin muutkin – perheen perustamisen ei tarvitse olla normi, josta sinkku poikkeaa. Perheettömyys ja yksinäisyys eivät liity suoraan toisiinsa: monella sinkulla on sosiaalisia yhteisöjä, joissa voi kokea olonsa vähemmän yksinäiseksi kuin perheessä. Haluamme tukea tällaisten yhteisöjen syntymistä yhteisöasumisen lisäämisellä, ilmaisilla julkisilla tiloilla ja monipuolisilla harrastusmahdollisuuksilla.

Sinkkujen yhdenvertaisuutta tukee se, että ihminen on valtion edessä yksilö. Emme kannata keskieurooppalaista kahden aikuisen, mutta yhden palkansaajan perhemallia suosivaa perheverotusta, vaan sitoudumme yksilöperusteisen sosiaaliturvan periaatteeseen. Perustulo on sosiaaliturvan perustana malli, joka on tasapuolinen riippumatta siitä, elääkö parisuhteessa vai ei.

Monet pakolliset menot ovat sinkuille parisuhteessa eläviä suurempia, kun kuluja ei voi jakaa ellei asu kommuunissa. Esimerkiksi remonttinsa sinkut maksavat yksin, mutta saavat verotuksen kotitalousvähennyksen yksinkertaisena, kun taas pariskunta voi jakaa remonttikulut ja saada vähennyksen kaksinkertaisena. Tämä ei ole oikeudenmukaista. Monet menot ovat väistämättä talous-, eivät henkilökohtai-sia. On kuitenkin menoja, joista voidaan tehdä talouskohtaisten sijaan henkilökohtaisia, kuten mediamaksu, jolla rahoitetaan Yleisradion toimintaa.

Politiikassa lapsiperheiden asiat nousevat usein esille, koska lapset käyttävät monia yhteiskunnan keskeisiä palveluita. Vihreiden tavoitteena on nostaa poliittiseen keskusteluun myös sinkkujen asiat. Lisää Vihreiden sinkkupolitiikasta voit lukea osoitteesta http://www.vihreat.fi/sinkut

Elina Rantanen, Sinkkupoliittisen työryhmän puheenjohtaja

Jaa sivu: