— Emma Kari

Luonto tarvitsee puolustajaa – ympäristöministeriö säilytettävä

Emma Kari.

Smolnassa käydään paraikaa neuvotteluja ympäristöministeriön lakkauttamisesta.

Moneen kertaan tyrmätty ehdotus ympäristöministeriön sulauttamisesta maa- ja metsätalousministeriöön nostettiin jälleen vaalien alla esiin. Uudessa ministeriössä ympäristöasiat alistettaisiin maa-, metsä- ja kaivostalouden eduille. Kun vastakkain ovat lyhyen tähtäimen taloudellinen etu ja luonnon säilyminen, luonto häviää lähes joka kerta. Ympäristöministeriön lakkauttamisella olisi katastrofaalinen vaikutus koko Suomen luontoon.

Samaan aikaan hallitusneuvotteluissa sovitaan miljardien eurojen leikkauksista. Jo nyt tiukilla oleva ympäristöhallinto tulee todennäköisesti kokemaan kovia, sillä tulevien hallituspuolueiden riveistä ei löydy kovinkaan montaa luonnon puolustajaa. Nämä leikkaukset tekevät rumaa jälkeä Itämeren, vesistöjen, metsien, soiden ja ilmaston suojeluun.

Ekosysteemeistä huolehtiminen on hyvää elinkeinopolitiikkaa, mutta pitkän aikavälin edut jäävät lyhyen tähtäimen hyödyn tavoittelun jalkoihin. Keskellä muuten alavireistä taloutta cleantech kasvaa. On entistä selvempää, että hyvä ympäristösääntely on nykyaikaisen talouden ja erityisesti cleantech-alan kulmakivi. Suomea ei saada nousuun ympäristönsuojelua alas ajamalla, vaan uusi kasvu tulee puhtaan teknologian osaamisesta.

Ympäristönsuojelusta leikkaamisen ja ympäristöhallinnon alasajon sijaan on jo korkea aika selvittää maa- ja metsätalousministeriön hajauttamista ja sen toimintojen jakamista ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kesken. Maa-, metsä ja kalatalouden osuus Suomen bruttokansantuotteesta on alle kolme prosenttia. On ymmärrettävää, että 1950-luvun Suomessa tämä toiminta tarvitsi oman ministeriön, mutta ajat ovat nyt toiset.

Olisi luontevaa siirtää maatalouden, metsätalouden ja kalatalouden elinkeinoasiat työ- ja elinkeinoministeriöön. Siellähän muutkin elinkeinoasiat istuvat. Vastaavasti luonnonvarojen kestävään hoitoon liittyvät asiat, kuten kalastusasiat, on siirrettävä ympäristöministeriöön. Esimerkiksi kestävistä kalastuskiintiöistä päättäminen on tieteellinen ja ekosysteemin kunnosta huolehtimiseen liittyvä päätös – ei elinkeinopolitiikkaa.

Nyt keskustalla, perussuomalaisilla ja kokoomuksella on näytön paikka. Ne voivat todistaa väitteet uuden hallituspohjan luontovihamielisyydestä vääriksi. Tai ne voivat ajaa alas Suomen kestävän kasvun mahdollisuudet.