— Emma Kari

Päiväkotisäästöt ovat harppaus kohti lasten luokkayhteiskuntaa

Emma Kari

Suomi on ottamassa askeleen kohti lasten luokkayhteiskuntaa. Sipilän hallitus päätti eilen päivähoidon ryhmäkokojen kasvattamisesta ja antoi lakiesityksen lasten päivähoito-oikeuden rajaamisesta. Lastensuojelun asiantuntijat ja päivähoidon ammattilaiset ovat tuoneet esille, että päivähoidon huonontaminen eriarvoistaa lapsia ja osuu pahiten heikompiosaisiin lapsiin. Sipilän hallitus ei heitä kuuntele.

Pienet ryhmäkoot ja lasten yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen ovat suomalaisen laadukkaan päivähoidon perusta. Kun jokaisen lapsen kasvua voidaan tukea yksilöllisesti eikä lapsia erotella vanhempien työtilanteen perusteella annetaan lapsille hyvät eväät oppimiseen ja elämään. Saamme jatkuvasti lisää tietoa siitä, kuinka suuri merkitys laadukkaalla varhaiskasvatuksella on pienen lapsen elämään.

Päivähoito-oikeuden rajaaminen hankaloittaa lasten ja perheiden arkea sekä lisää kuntien byrokratiaa. Esimerkiksi pätkätöiden tai muun perheessä tapahtuvan muutoksen myötä lapsen päivähoitoon joudutaan jatkossa hakemaan toistuvasti muutoksia. Päiväkoti, sen rutiinit ja sieltä löytyvät ystävät ovat ennen kaikkea lapselle tärkeitä. Uuden vauvan syntyminen perheeseen tai vanhemman työttömyys tuovat mukanaan muutenkin isoja muutoksia lapsen arkeen. Onko samassa yhteydessä tarpeen katkoa lasten ystävyyssuhteita ja myllertää päiväkodin rutiineja? 

Yhdenvertainen päivähoito-oikeus on erityisen tärkeä heikompiosaisten perheiden lapsille. Kyse on ensisijaisesti lapsen oikeudesta, ei vanhemman. Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen tasaa yhteiskunnallista epätasa-arvoisuutta ja ennaltaehkäisee olemassa olevien ongelmien syvenemistä. Päivähoito on yksi tärkeimmistä lastensuojelun avohuollon tukitoimista, ja lastensuojelun ammattilaiset pelkäävät rajaamisen kasvattavan varsinaisen lastensuojelun tarvetta.

Laadukas varhaiskasvatus on tutkitusti tehokas keino edistää lasten hyvinvointia. Se tukee elinikäistä oppimista ja koulussa tarvittavia valmiuksia. Varhaiskasvatus on todettu tuloksellisimmaksi ja kustannustehokkaimmaksi keinoksi lasten hyvinvoinnin ja kehityksen varmistamiseen. Heikommassa asemassa olevia lapsia pitäisi pikemminkin kaikin keinoin haalia varhaiskasvatuksen piiriin sen sijaan, että oikeutta päivähoitoon heikennetään.

Olen jättänyt eduskunnassa talousarvioaloitteet, joissa ehdotan varhaiskasvatuksen leikkauksista luopumista. Hallitus kutsuu päivähoidon heikennyksiä varhaiskasvatuksen kehittämiseksi, mutta lähtökohtana ei ole lapsen etu. Hallitus leikkaa yli 150 miljoonaa euroa päiväkodeilta. Olemme toistuvasti esittäneet vaihtoehtoisia säästökohteita kuten kilometrikorvausten ylikompensaatiosta luopumista tai suunnitellun autoveron alennuksesta kohtuullistamista. Sipilä, Soini ja Stubb ovat kuitenkin tehneet valinnan leikata juuri lapsilta. Tämä on arvovalinta. Ja huono sellainen.

Sipilän hallituksen säästöt osuvat pahiten juuri niiden lasten arkeen, jotka tarvitsevat tukea ja turvallista kasvuympäristöä kaikista eniten. Tämä ei ole oikein.