— Emma Kari

Kohtuuttomien korotusten sijaan päivähoitomaksut remonttiin

Emma Kari: Kohtuuttomat maksukorotukset on peruttava. Tehdään päivähoitomaksujen remontti.

Opetusministeri ehdottaa ensimmäisen lapsen päivähoidon enimmäismaksun korottamista elokuun alusta 290 eurosta kuukaudessa jopa 354 euroon kuukaudessa. Esitetyt korotukset ovat täysin kohtuuttomia.

Olen saanut läpi viikon viestejä hätääntyneiltä vanhemmilta, joiden tulot ylittävät rimaa hipoen ylimmän maksuluokkarajan. Nämä eivät ole rikkaita perheitä. On selvää, että ylimmän maksuluokan tuloraja olisi esitetyn korotuksen jälkeenkin liian alhainen. Tarvitaan uusi ylin maksuluokka, jolloin korkeammat maksut kohdistuisivat niihin perheisiin, joilla on oikeasti varaa maksaa.

Päivähoitomaksuja pitäisi myös uudistaa kokonaisuutena, jolloin mukaan otetaan myös yksityisen hoidon tuki ja kotihoidontuki. Nykyaikaisempaa voisi olla siirtyä könttämaksuista tuntiperusteiseen maksujärjestelmään. Tuntiperustainen maksu olisi oikeudenmukaisempi kuin opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) läpi viemä varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen. On kuitenkin pidettävä huoli, ettei tuntiperustainen malli heikentäisi yhden vanhemman perheiden tilannetta.

On nurinkurista, että samaan aikaan kun hallituksen historiallinen varhaiskasvatuksen heikentämispaketti astuu voimaan, suomalaisten odotetaan maksavan palveluista entistä enemmän. Samaan aikaan kun varhaiskasvatuksen laatu ryhmäkokojen kasvattamisen seurauksena heikkenee, hinta nousee.

Hallitus perusteli lasten tasa-arvoisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamista Ruotsin malliin vetoamalla. Ruotsissa kuitenkin kaikilla lapsilla on oikeus maksuttomaan pedagogiseen varhaiskasvatukseen 15 tuntia viikossa lapsiryhmässä. Siellä perheet maksavat ainoastaan pedagogisen varhaiskasvatuksen lisäksi saatavasta päivähoidosta.

On omituista, että Ruotsista haettiin mallia ainoastaan rajoituksiin, mutta ei maksuttomuuteen. Kun pedagoginen varhaiskasvatus aiotaan entistä selvemmin eriyttää muusta toiminnasta päiväkodin arjessa, on sen maksullisuus myös Suomessa kyseenalaistettava. Onko järkevää, että päiväkodissa saatava varhaiskasvatus on maksullista, kun taas lasten perusopetus on maksutonta? Molemmat ovat kuitenkin tärkeä osa lapsen oppimispolkua.

Vihreät ovat torpanneet opetusministerin valmistelemat varhaiskasvatuksen heikennykset monessa kunnassa. Esimerkiksi Helsingissä lasten ryhmäkoot eivät kasva ja lasten tasa-arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen säilyy. Kaikissa kunnissa tämä ei kuitenkaan ole mahdollista.

Meillä on syy olla huolissaan lasten palveluiden eriarvoistumisesta ja varhaiskasvatuksen laadun huononemisesta. Hallitus on toimillaan lisäämässä lapsiperheiden köyhyyttä ja heikentämässä lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia menestyä elämässä. Tämä ei ole oikein.

Meillä ei ole varaa lasten luokkayhteiskuntaan.