— Erkki Perälä

Terveisiä tuhon partaalta

Euroopan unionin peruskivi muurattiin 1951 sopimuksella Euroopan hiili- ja teräsyhteisöstä, jonka tarkoituksena oli tuoda Eurooppaan lopullinen rauha. Nyt puoli vuosisataa myöhemmin hiilellä on edelleen erityistä merkitystä - paitsi ilmastonmuutoksen kiihdyttämisessä - myös muutaman itäsaksalaisen pikkukylän olemassaolon kannalta.

Euroopan vihreiden ensimmäisessä kesäyliopistossa Frankfurt an der Oderissa Saksassa järjestettiin mahdollisuus tutustua Brandenburgin alueen hiilikaivoksiin. Ruotsalaisella energiajätillä Vattenfallilla on alueella valtavat ruskohiilikaivannot. Tyhmempi voisi kuvitella, että kansainvälisten ilmastosopimusten ja EU:n päästötavoitteiden aikakaudella hiilikaivokset olisivat tässä maailman kolkassa kuoleva teollisuudenala. Näin ei kuitenkaan näytä olevan.

Vattenfall on jatkuvasti laajentanut avokaivantojaan, joiden vaikutukset ympäristöön ovat valtavat. Pohjaveden pintaa joudutaan laskemaan pumppaamalla, jolloin laajat alueet alkavat kärsiä kuivuudesta ja juomavesivarannot tyhjenevät. Avokaivannoissa paikalliset ekosysteemit tuhoutuvat täysin eivätkä koskaan enää palaa ennalleen.

Ympäristön lisäksi kaivannoista kärsivät erityisesti alueen asukkaat. Kokonaiset kyläyhteisöt elävät jatkuvan häätöuhan alla, sillä ne ovat epäonnekseen sattuneet syntymään ruskohiiliesiintymien päälle. Työttömyyden riivaamassa Itä-Saksassa Vattenfallin lupaamat työpaikat ovat vakuuttaneet poliitikot siitä, että on kannattavaa tuhota kokonaisia kyliä taloineen, kirkkoineen ja kouluineen hiilikaivosten tieltä. Kyläläisten hätää on vaikea liioitella.

Avokaivantoja ja tuhoutumisuhan alla olevia kyliä katsellessa ei voi muuta kuin pohtia korkean elintason kovaa hintaa ja sitä, kuinka epätasaisesti se jakautuu maksettavaksi paitsi alueellisesti myös globaalisti. Ehkä onkin välillä terveellistä nähdä kestämättömällä pohjalla olevan energiantuotantomme rujoimmat vaikutukset myös Euroopan rajojen sisäpuolella.

Erkki Perälä
Kirjoittaja on puoluetoimiston harjoittelija.

Jaa sivu: