— Hanna Halmeenpää

Korjataan homerakennukset ajoissa

Hanna Halmeenpää

Kunnissa on valtavasti kouluja, päiväkoteja, hoitolaitoksia ja muita julkisia rakennuksia, joissa on home- ja kosteusvaurioita.

Selvitysten mukaan sisäilmaongelmia on selvästi yli puolessa kuntien kouluista ja päiväkodeista. Merkittäviä kosteusvaurioita on havaittu 12–18 %:ssa koulujen ja päiväkotien sekä 20–26 %:ssa hoitolaitosten kerrosalasta. Home- ja kosteusvaurioisille tiloille altistuu jopa 800 000 ihmistä. Iso osa heistä myös oireilee, vakavastikin.

Suuri osa home- ja kosteusvaurioille altistuvista on lapsia ja nuoria. Osa heistä on joutunut oleilemaan homerakennuksissa vuosikausia ja sairastunut loppuiäkseen. Sama kohtalo uhkaa työpaikoilla, joissa sisäilmaongelmia lakaistaan maton alle, eikä asioihin tartuta niiden vaatimalla vakavuudella. Tilanne on kohtuuton. 

Sisäilmaongelmat ovat olleet tiedossa jo vähintään 25 vuotta. Sen sijaan, että asia olisi tarmokkaasti korjattu, korjausvelan määrä on tuona aikana kaksinkertaistunut. Koulujen, päiväkotien ja hoitolaitosten korjausvelan määrä on jo noin 4,65 miljardia euroa. Korjaustoimet eivät ole kiinni tuurista vaan pääasiassa kunnissa tehtävistä päätöksistä, siis päätöksentekijöistä. On hölmöläisen hommaa ummistaa silmät ja ajatella ongelmien poistuvan sillä, ettei niitä myönnetä olevan olemassa tai sillä, että leimataan oireilevat ihmiset luulotautisiksi. Homeen hajuja poistava otsonointilaite ikkunalaudalla ei ole oikotie onneen.

Ihmisten terveydellä ei pidä leikkiä, ei myöskään julkisten rakennusten kunnossapidon kustannuksilla. Tarvittaessa pitää olla rohkeutta purkaa huonokuntoiset ongelmaiset rakennukset kokonaan pois ja investoida uutta. Pienet pintaremontit ja huolimattomasti tai väärin tehdyt korjausyritykset tulevat taatusti kalliimmaksi kaikin tavoin.

Myös kotikunnassani Kalajoella, kuten liian monessa muussakin kunnassa, ollaan sitkeästä sisäilmaongelmasta johtuvan ison investoinnin edessä. Jo kertaalleen yli neljän miljoona euron tiivistyskorjausremontin vain muutama vuosi sitten kokenut yläkoulu on osoittautunut paikaksi, jossa ihmisiä sairastuu huonosta sisäilmasta vielä korjauksen jälkeenkin. Monessa vaiheessa vuosikymmenien aikana rakennettu koulukompleksi on joissain rakentamisen vaiheissa kastunut pahoin, ongelmia ei selvästikään ole hoidettu ajoissa. Nyt hintalappu on moninkertainen, mutta sitä ei voi olla maksamatta.  

Korot ovat alhaalla ja työpaikkoja todella tarvitaan. Nyt on erityisen sopiva hetki ryhtyä kunnissa rakennusten korjaustoimiin ja uusiin investointeihin. Eduskunnan tarkastusvaliokunta antoi vuonna 2013 teettämänsä selvityksen pohjalta eduskunnalle mietinnön rakennusten home- ja kosteusongelmista. Eduskunta hyväksyi samana keväänä mietinnön, joka sisälsi pitkän listan konkreettisia toimenpide-esityksiä. Yhtenä toimenpiteenä edellytettiin hallitusta laatimaan päiväkotien, koulujen ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten kunnostamiseksi ja terveyshaittojen vähentämiseksi pitkän tähtäimen suunnitelma, jonka toteuttamista tuetaan nykyistä suuremmalla valtion tuella. Tähän vaatimukseen on vastattava.

Vihreä eduskuntaryhmä on jättänyt talousarvioaloitteen, jossa esitetään, että valtio tukee oppilaitosten ja päiväkotien sekä sosiaali- ja terveysalan toimintayksikköjen korjausrakentamishankkeita seuraavan kolmen vuoden aikana 100 miljoonalla eurolla vuosittain. Korjausavustusta myönnettäisiin kunnille hakemuksien perusteella ensisijaisesti hankkeisiin, joilla varmistetaan terveelliset ja turvalliset toimintaympäristöt. Hankekohtainen avustus olisi 15–25 % hankkeiden hyväksyttävistä kustannuksista. Tarjolla on paljon työtä ja terveen järjen käyttöä useisiin suomalaisiin kuntiin.

Jokaisella on oikeus asua, oppia, työskennellä ja saada hoitoa terveissä rakennuksissa. Kunnissa nämäkin asiat päätetään. Kunnan päättäjät puolestaan valitaan ihan pian kuntavaaleissa. Päätös on siis myös sinun!