— Hannonen Paloma

Vaara uhkaa - evakuoikaa koulutus!

On taas aika kaivaa esiin miekat ja kirveet tai ehkä paremminkin järki ja sivistys, sillä vaara uhkaa maksutonta koulutusta. Sen jälkeen, kun kokoomus on pikkuhiljaa kääntänyt kelkkaansa koulutuskeskustelussa ja avannut ovia tai vähintään ikkunoita maksulliselle koulutukselle, on jokainen asiaa tutkinut työryhmä tarjonnut erilaisia ideoita koulutuksen maksullisuudelle.

Tanskasen kasvutyöryhmän julkaisi väliraportin 17.2.2010 otsikolla Kestävästä kasvusta hyvinvointia ja elämänlaatua. Raportissa pohditaan yhteiskuntamme eri sektoreita markkinatalouden ja kilpailun näkökulmasta. Yksi näistä sektoreista on koulutusjärjestelmämme.

Raportissa todetaan, että yliopistojen opetuksen laatuun ja resursseihin olisi tärkeää panostaa nykyistä enemmän. Samalla raportti on mielissään siitä, että uusi yliopistolaki vahvistaa yliopistojen kilpailukykyä avaamalla hallinnon muun muassa yritysmaailman edustajille. Nyt kun tämä uusi laki mahdollistaa huikeiden rahavirtojen vyörymisen yliopistoille, ovat yliopistot pulassa rahoituksensa kanssa. Ei siis ihme, että samaan aikaan avataan jälleen kerran keskustelua lukukausimaksuista ja opinto-oikeuksien rajaamisesta.

Sillä aikaa, kun yritysjohtajat ja yritykset ovat mönkineet yliopiston hallintoon, päättävät yliopiston rahoituksesta ja toivovat yliopistotutkimuksen yhä tiukempaa linkittymistä yritysmaailman etuihin, Suomen Akatemia on todennut perustutkimuksen olevan liian vähällä huomiolla ja painoarvon siirtyneen soveltavalle tutkimukselle siihen kannustavan rahoituksen ja ilmapiirin takia. Soveltava tutkimus luonnollisesti on erittäin tärkeää, mutta jalkoihin ei saa jäädä perustutkimus, joka on ihmislajin sivistyksen ja uteliaisuuden upea ilmentymä.

Työryhmän lääke korkeakouluja vaivaavaan tehottomuuteen ja pitkiin opiskeluaikoihin ei suinkaan ole opinnonohjaus lukioissa, työelämävalmennus yliopistoissa ja täysipäiväiseen opiskeluun kannustava opintotukijärjestelmä. Työryhmä pureutuisi nuoria vaivaavaan päättämättömyyteen ja opiskeluhitauteen leikkaamalla ja pienentämällä opintotukea, jos opinnot uhkaavat venyä vallan mahdottomiksi. Samalla työryhmä esittää, että maksuton korkeakouluopiskelu tulisi rajata johonkin tiettyyn määrään vuosia ja että toinen tutkinto olisi maksullnen.

Väliraportin julkaisun yhteydessä toivottiin kansalaiskeskustelua ja palautetta. Toivoisin, että työryhmä kävisi välittömästi huuhteluttamassa korvansa lähimmässä terveyskeskuksessa ja kuulisi sen valtavan metakan, joka aiheen ympärillä kumpuaa. Työryhmää vaivaava kyvyttömyys kuulla on ilmeisen vakavaa ja akuuttia hoitoa vaativaa.

Toinen koulutuksen maksullisuutta yliopistoihin vyöryttävä työryhmä ojensi raporttinsa opetusministeri Henna Virkkuselle 16.2.2010. Misukan raportti on valloittavan rehellinen kannassaan, eikä verhoa ihastustaan lukukausimaksuihin. Raportissa todetaan, että kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla menestyminen vaatii yliopistokoulutuksen tuotteistamista ja korkeakouluja pyydetään kehittämään omaa vientitoimintaansa. Tämä taas onnistuu parhaiten, jos korkeakoulut voivat periä lukukausimaksuja ja kysymys korkeakoulujen maksullisuudesta esitetäänkin otettavaksi yhdeksi kohdaksi seuraavaa hallitusohjelmaa. Toiveen pitäisi toteutua aivan näinä päivinä, sillä seuraava hallitusohjelmahan on jo työn alla.

Oikeus maksuttomaan koulutukseen kaikilla koulutasoilla on kirjattava Suomen uuteen perustuslakiin. Kaikkien oikeus sivistysyliopistoon on myös turvattava varmistamalla, että talous ja tehokkuus eivät aja opetuksen laadun sekä henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edelle. Kysymys maksuttomasta koulutuksesta todella on otettava osaksi seuraavia hallitusneuvotteluja. Sitten kun ne vaalien jälkeen käydään.

Paloma Hannonen, ViNO:n puheenjohtaja

Jaa sivu: