— Hannonen Paloma

Kokoomusnuorten leikkauslista

Kokoomusnuoret ovat edelläkävijä poliittisessa moraalissaan. Poliittinen moraali taas mitataan sillä, kuinka monta raipaniskua uskaltaa antaa köyhille ja ympäristölle. Moraalin mitta on leikkausten määrä. Näin ainakin jos on uskominen Kokoomusnuorten liittokokousta ja puheenjohtajaa Wille Rydmania. Heidän tavoiteohjelmansa ensi vuodelle kun on leikkauslista, jossa ”kaikilla julkisen sektorin osa-alueilla aloitetaan 20–40 prosentin, leikkaus- ja säästötoimenpiteet”. Kokoomusnuoret siirtyisivät työnverotuksessa tasaveroon, avaisivat lähes kaikki peruspalvelut kilpailulle ja lakkauttaisivat kuntien valtio-osuudet. He luopuisivat sosiaalitukien indeksisidonnaisuuksista, subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta sekä joukkoliikenteen tukemisesta. Kokoomusnuoret luopuisivat turvapaikkahakijoiden toimeentulotuesta ja kehitysavusta. Perheen saisi kokoon vain sellainen, jolla jo on työpaikka Suomessa ja kaikki pakolaisten omaa kulttuuria tukevat julkiset toimet lopetettaisiin. Vastapainona Kokoomusnuoret haluavat lukukausimaksut ETA-alueen ulkopuolelta tuleville, toisen korkeakoulututkinnon maksulliseksi sekä tasoryhmät perusopetukseen. He haluavat koko EU:n Natoon ja säilyttää yleisen asevelvollisuuden. Kokoomusnuorten mukaan ydinvoimalaluvista päättäminen on sen verran vähäpätöinen asia, että päätös on siirrettävä eduskunnalta työ- ja elinkeinoministeriöön. Valtion on myös lakattava puuttumasta metsäpolitiikkaan. ”Kokoomusnuorten toiminnan tavoitteena on koulutuksen ja sivistyksen vaaliminen” sekä ”suvaitsevaisuuden ja moniarvoisuuden edistäminen”. Hetkinen. Jossain kohtaa nyt katkesi se sininen lanka. On vastuullista tehdä politiikkaa, jossa valtion velkaantuminen ei räjähdä käsiin ja jossa talous on tasapainossa. Tismalleen samaa mieltä. Ainoa keino päästä tähän tilanteeseen on kohdistaa kaikille julkisen sektorin osa-alueille 40% leikkaukset. Tismalleen eri mieltä. Vihreät ovat esittäneet oman ratkaisunsa, jonka lähtökohtana on, että hyvinvointipalvelut turvataan ja inhimillisyys säilytetään. Verotus ei ole itseisarvo, mutta tasa-arvoinen hyvinvointivaltio on. Uskon, että esimerkiksi pääomatulojen ja osinkotulojen verotuksen kiristäminen, ympäristön tuhoamisesta rokottaminen sekä terveydelle haitallisten aineiden verottaminen niiden aiheuttamien kustannusten mukaan, ovat oikea suunta. Samalla on edelleen pidettävä huolta tuloerojen kaventamisesta. Siinä iso rooli on verotuksen progressiivisuudella. Vaikka itse olisi hyväosainen, eikä näe tuloerojen tasaamiselle muita syitä, niin on aika lyhytnäköistä rakentaa Suomesta epävakaata maata, jossa yhteiskuntaluokat jakautuvat entisestään ja yhteenkuuluvuuden tunne vähenee. Talouden tasapaino on mahdollista löytää myös ilman, että rakennamme yhteiskunnan jonka johtotähtenä on niin ikään erään kokoomuslaisen, nuoren ehdokkaan ajatus siitä, että ”jokaisella tulisi olla vastuu omasta osaamisestaan ja siten markkina-arvostaan”. Itse haluan maailman, jossa ihminen ei ole vain taloudellinen toimija ja polttoainetta kasvulle.
Jaa sivu: