— Heidi Hautala

Ydinlaiva ohittaa Helsingin tänään

Radioaktiivista uraanijätettä kuljettava rahtilaiva M/V Schouenbank ohittaa Helsingin perin mielenkiintoisena päivänä: eduskunnan täysistunnossa keskustellaan tänään ydinvastuulaista, eli siitä kuka maksaa mahdollisen ydinonnettomuuden kustannukset.

Itämerellä kuljetetaan uraaniraaka-aineita Suomen ohi Pietarin satamaan melkein joka kuukausi. Suomessa on ollut kumman hiljaista, kun taas Keski-Euroopasta junalla tehty alkumatka on aiheuttanut radanvarsipaikkakunnilla laajoja protesteja. Pietarissa, jonne uraanilaivat kulkevat, ympäristöaktiivit saivat viimeksi maaliskuussa kokea viranomaisten kovat otteet, kun nämä yrittivät estää jätelastin säteilymittausten kuvaukset. Vaarallinen lasti oli parkkeerattu keskelle tiheää asutusta, ja mittaukset osoittivat säteilyn olevan 30-kertainen normaaliin taustasäteilyyn verrattuna.

Ydinjätelasti on matkalla Saksan Gronausta Novouralskiin Jekaterinburgin lähelle. Se sisältää uraaniheksafluoridia. Heksafluoridi on vaarallinen kemiallinen myrkky. Jos laivalla vaikkapa syttyisi tulipalo, se reagoisi palossa vapautuvan vesihöyryn kanssa niin, että muodostuu kemiallisesti myrkyllistä uranyylifluoridia, joka leijuvana voi kulkeutua kauaksikin, reaktion lämmön nostaessa saastepilven korkealle.

Ihmettelen, että Suomen ylin ydinturvallisuusviranomainen, STUK:n pääjohtaja Jukka Laaksonen, vähätteli viime vuonna TV1:n MOT-ohjelmassa kuljetusten riskejä verrattuna Itämeren öljykuljetuksiin. Kuitenkin jokainen laiva lisää onnettomuusriskiä kapeilla väylillä, jotka risteävät Helsingin ja Tallinnan kohdalla, myös öljyonnettomuuden riskiä.

Toistaiseksi Venäjälle ei - maan ympäristöjärjestöjen ponnistelujen ansiosta -viedä korkea-aktiivista ydinjätettä eli käytettyä ydinpolttoainetta. On erikoista, että STUK on ryhtynyt luomaan yhteyksiä Venäjän ja EU:n edustajien kesken, tavoitteenaan edesauttaa "eurooppalaista" ydinjäteratkaisua. Venäjä haluaa tulla täyden palvelun ydintavarataloksi. Uraanikuljetukset Itämerellä jatkuvat, koska Keski-Euroopan ydinlaitoksille se on halpa tapa valmistuttaa ydinpolttoainetta ja päästä eroon ydinjätteestä.

Ydinvoimaa käyttäville EU-maille olisi suuri helpotus, jos ne voisivat poistaa suurimman esteensä ydinvoiman tieltä eli lähettää jätteet Venäjälle. STUK:n pääjohtaja Jukka Laaksonen sanoi talvella Loviisan Sanomille, ettei Suomen valitsema (lopullinen) loppusijoitusratkaisu ole välttämättä viisas. Haluaako hän Suomen liittyvän jälleenkäsittelyä suosiviin maihin? Silloin nimenomaan lisättäisiin ydinaineiden kuljetuksia, muiden riskien ohella.  

Venäjän osapuoli, Rosatom, ei ole tunnettu puhtaasta liiketoiminnasta. Koko ydinvoima-ala on ollut monien väärinkäytösten kourissa. Entinen atomivoimaministeri Adamov on tuomittu kansainvälisten ydinturvarahojen kierrättämisestä omille pankkitileilleen.

Jaa sivu: