— Heidi Hautala

Ydinvoima romuttaa viherkaulustyöpaikkojen syntyä

Kuva: Antti-Juhani Johansson

Edellinen ydinvoimapäätös käytännössä pysäytti uusiutuvan energian lisärakentamisen ja energian käytön tehostamisen. Samalla yhä viivästyvässä Olkiluoto 3:ssa kaikki rakentamisaikaan ja -organisaatioon liittyvät toiveet ovat romuttuneet ja rakentamisaikaiset työpaikat ovat valuneet ulkomaille. Nämä tosiseikat on syytä muistaa tänään, surullisena päivänä, jolloin Fennovoima jätti hakemuksen uuden ydinvoimalan rakentamisesta.

Ydinvoimaan suuntautuminen johtaa suomalaiset supistuvan teknologian markkinoille ostajiksi ja ranskalaisten teollisuusmannekiineiksi. Nyt, finanssi- ja talouskriisin keskellä, energiaponnistelut olisi ydinvoiman sijaan keskitettävä uusiutuviin energialähteisiin sekä energian käytön tehostamiseen.

Maailmalla keskustellaan "Green New Dealista" - talouskriisin ja ilmastokriisin yhtäaikaisena ratkaisuna. EU:n energia- ja ilmastopaketti merkitsee vahvaa signaalia siihen, että myös Suomessa kannattaisi unohtaa lisäydinvoima ja lähteä mukaan uuden energiatekniikan kasvaville markkinoiksi myyjiksi - ja suomalaisten työllistäjiksi. Tuulivoima on tämänhetkisessä tilanteessa yksi harvoista aloista, joka nykyisessä taantumassa edelleen kasvaa.

Ydinvoima romuttaa suomalaisten niin sanottujen viherkaulustyöpaikkojen syntyä. Samalla näyttää myös vahvasti siltä, että metsäteollisuuden rakennemuutoksen myötä sähkönkulutus kääntyy laskuun tai ainakin pysähtyy. Tällöin uudet voimalahankkeet tarkoittavat, että Suomesta tulisi ydinsähkön vientimaa. Suomalaisille jäisivät jätteet ja pahimmassa tapauksessa myös säteilevät uraanilouhokset, joiden valtauksia on viritteillä eri puolilla maata.

On myös muistettava, että ydinvoiman riskit ovat ennallaan ja ne jopa korostuvat terrorismiuhkien myötä. Ydinjäteongelmakin on maailmassa ratkaisematta.

Jaa sivu: