— Heidi Hautala

EU-komissaarit pitäisi valita europarlamentista

Yksi EU:n demokratiavajetta ylläpitävä seikka on, että lainsäädäntöaloite on läpinäkymättömästi valikoidun joukon, EU-komission, käsissä. Komissio on omalaatuinen hybridi, jonka poliittisessa vastuunalaisuudessa on selventämistä.

Suomessakaan ei ole aivan selvää, miten meillä päädytään tiettyyn komissaariin. Todennäköisesti halitusneuvotteluissa tehdään kassakaappisopimuksia pääpuolueiden kesken.

Vihreät ovat peräänkuuluttaneet avoimempaa valintaa useampien ehdokkaiden joukosta sekä heidän arviointiaan esimerkiksi eduskunnan suuren valiokunnan julkisessa kuulemisessa. Aivan varmasti seuraavalla kierroksella nousee entistä vahvemmin esiin varsinkin parlamentin kannattama vaatimus, että jokainen jäsenvaltio asettaisi kaksi ehdokasta, miehen ja naisen.

Puheenjohtajan komissioon vaikoimat ehdokkaat käyvät tentissä Euroopan parlamentissa. Näillä erittäin julkisilla työhönottohaastetteluilla on alkanut olla oikeaa vaikutusta. Esimerkiksi Italian ehdokas kompastui parlamentissa homovastaisuuteensa, ja Bulgarian humanitaarisen avun komissaariehdokas taas paljastui uskomattoman kyvyttömäksi. Kenelläkään ei ole valittamista hänet korvanneen Kristalina Giorgievan taidoista.

Lissabonin sopimukseen tyytymättömän Irlannin ansiosta jokainen jäsenvaltio saa edelleen edustajan komissioon. Muodollisesti komissaarit eivät edusta jäsenvaltioita vaan unionin yleistä etua, mutta kanavat pääkaupunkeihin ovat välillä liiankin suorat.

Siksikin pidän Jutta Urpilaisen ehdotuksesta, että Euroopan komission jäsenet tulisi valita meppien joukosta ja että europuolueiden tulisi asettaa kunkin oma ehdokkaansa komission puheenjohtajaksi.

Tämä olisi omiaan parantamaan komission poliittista vastuunalaisuutta. Sekä tuleva puheenjohtaja että komission jäsenet toisivat esiin oman linjansa ennen vaaleja ja alistaisivat sen äänestäjien tarkasteluun. Uudella valintamenettelyllä vahvistettaisiin EU:n demokratiaa sekä kansallisella että unionin tasolla. Se olisi myös Euroopan parlamentin lisääntyneiden valtaoikeuksien näkökulmasta tasapainottava tekijä.

Vihreille Urpilaisen esitys on tuttu. Syksyllä onkin määrä valita EU-laajuisesti vuoden kuluttua pidettävien vaalien vihreät kärkiehdokkaat. Toinen heistä asetettaneen ehdolle komission puheenjohtajaksi. Odotan innolla kaikkien europuolueiden puheenjohtajaehdokkaiden linjauksia ja vaaliväittelyitä!

 

 

Jaa sivu: