— Heidi Hautala

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Hallituspuolueiden koordinaatioryhmä pääsi tänään sopuun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta. Vihreiden mielestä ratkaisu ei kaikilta osin ollut optimaalinen, mutta siitä on hyvä jatkaa.

Vihreiden tavoitteena on, että uudistuksessa palvelujen järjestäjän väestöpohja on riittävän suuri ja että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen aita murenee. Näin voidaan varmistaa laadukkaat lähipalvelut kaikille. Kaikilta osin tähän ei päästy, mutta tällä kompromissilla meillä on mahdollisuus liikkua oikeaan suuntaan. Jatkotyö alkaa nyt, ja käytännön toteutuksessa on vielä paljon päätettävää.

On tärkeää huolehtia siitä, että kaikki suomalaiset ovat laadukkaiden terveyspalvelujen piirissä - eivät vain ne, joilla on oikeus työterveyshuoltoon. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilannetta ei saa päästää heikkenemään ennestään. Se vaara on olemassa, jos terveyspalvelut eriytyvät liikaa. Nykyisin meillä on kohtalaisesti toimiva erikoissairaanhoito, mutta perusterveydenhuolto rapautuu huolestuttavasti ja terveyserot ovat suuret.

Hyvää tässä ratkaisussa oli, että se tuo suurimmalle osalle suomalaisista paremmat perusterveydenhuollon palvelut. Jos uudistus toteutetaan oikein, terveyskeskukseen pääsee nykyistä helpommin ja sosiaalihuolto ja terveyspalvelut pelaavat paremmin yhteen. Esimerkiksi vanhusten pallottelu sairaaloiden, terveyskeskuksen ja palvelutalojen välillä vähenee.

Tänään linjattiin, että sote-alueita voisi jatkossa olla 20-30. Jatkovalmistelussa määrä pitää painaa lähemmäs kahtakymmentä. Järjestäjällä pitää olla riittävän leveät taloudelliset hartiat. Isompi järjestäjä ei tarkoita lähipalvelujen karkaamista kauas, vaan päin vastoin turvaa sen, että palvelut pystytään edelleen järjestämään lähellä. Tämä varmistetaan myös järjestämislailla.

Jatkossa on tärkeää huolehtia siitä, että terveyserot kapenevat ja kaikilla on mahdollisuus laadukkaisiin palveluihin. Erikoissairaanhoidon järjestäminen ei myöskään saa pirstaloitua. Olennaista on myös, että palvelut pystytään aidosti järjestämään julkisin voimin, eikä niiden järjestäminen valu pakotetusti yksityisille yhtiöille. Markkinat voivat olla hyvä renki, mutta huono isäntä.

Kehitettävää riittä vielä seuraaviksi vaalikausiksikin. Vihreiden pitkän aikavälin tavoitteena on yksinkertaistaa terveydenhuollon rahoitusta. Nyt rahavirrat tulevat monista puroista, mikä aiheuttaa epätasa-arvoa ja väliinputoamista.

Jaa sivu: