— Heidi Hautala

Kehitystä ei ole ilman turvallisuutta, eikä turvallisuutta ilman kehitystä

Nairobin järkyttävä terrori-isku puhutti eilen myös New Yorkissa YK:n yleiskokousviikolle osallistuvia. Osallistuin itse Tanskan ja Timor-Lesten johtamaan aamiaiskeskusteluun, jossa pohdittiin mahdollisuuksia tukea turvallisuutta ja kehitystä maailman kymmenissä hauraissa valtioissa, joihin kuuluu myös Somalia. On sanomattakin selvää, että kaikki tuomitsimme Nairobin terrorismin, joka häikäilemättä pukeutuu uskonnon ja oikeaoppisuuden kaapuun. Vastaavia iskuja on juuri tapahtunut myös Pakistanissa ja Nigeriassa. Missä seuraavaksi?

Moni puhuja, minä heidän joukossaan, korosti vaikuttamista niihin perussyihin, jotka pitävät yllä toivottomuutta, osattomuutta, oikeudettomuutta ja köyhyyttä ja siten ruokkivat väkivaltaista ääritoimintaa.

Viime viikolla Brysselissä tehty Somalia-sopimus on erittäin tärkeä taistelussa uuden Somalian vakauden vaarantavaa terroristijärjestö al-Shabaabia vastaan. Siinä avunantajat ja Somalian hallitus sopivat tuesta valtion ja sen instituutioiden rakentamiseen, joka on keskeinen tavoite uudessa tavassa tukea hauraita valtioita. llman toimivaa ja vastuunalaista oikeuslaitosta ja turvallisuuskoneistoa ei synny uutta Somaliaa.

Suomi on kätilöinyt YK:n vuoden 2015 jälkeisten kehitystavoitteiden joukkoon turvallisuutta. Eihän voi olla kehitystä ilman turvallisuutta, eikä turvallisuutta ilman kehitystä. Kun äärimmäisen köyhyyden ja muiden vitsausten puolittamiseen laadituista vuosituhattavoitteista yksikään hauras valtio ei ole saavuttanut yhtäkään, on todella luotava uusi ymmärrys kehityksen ja turvallisuuden yhteyksistä. Siksi osana kehitysyhteistyötä Suomi myös lisää tukeaan hauraille valtioille – tavoitteena on paitsi konflikteista ja kurjuudesta kärsivien ihmisten auttaminen myös vakauden lisääminen.

Jaa sivu: