— Heidi Hautala

Trump mitätöi naisten oikeudet

Heidi Hautala

Presidentti Trump on virkaan astuttuaan ensitöikseen allekirjoittanut niin kutsutun ”Global Gag Rulen”, joka kieltää rahoituksen kaikilta Yhdysvaltojen ulkopuoliselta organisaatioilta, jotka antavat edes neuvontaa aborttiin liittyen osana seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita.

Voimme odottaa saman politiikan jatkumona piakkoin kehitysrahoituksen leikkausta YK:n väestörahastolta (UNFPA) sekä Väestöliiton kattojärjestöltä (IPPF). Sama on tapahtunut myös aiempien republikaanihallintojen kaudella (mm. Reagan, Bush ja Bush junior).

Kautta urani kehityskysymysten parissa seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien merkitys tasa-arvoisen ja menestyvän yhteiskunnan edellytyksenä on ollut selviö. Vuosikymmenien tasaisen edistyksen jälkeen seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien vastainen liikehdintä on viime vuosina saanut kasvavaa kannatusta niin kansallisesti, Euroopassa kuin kansainvälisesti. Aihe on noussut niin ajankohtaiseksi, että julkaisin hiljattain sitä koskevan selvityksen Opposition to sexual and reproductive rights in Europe.

Selvityksen esipuheessa totean naisten oikeuksien vastaisten toimijoiden aktivoituneen myös Euroopan parlamentissa. He pyrkivät näkemystensä nostamiseen politiikan valtavirtaan käyttämällä kyseenalaisia keinoja ja taktiikoita. Näiden esiin nostaminen ja suuren yleisön tietoisuuteen tuominen on keskeisen tärkeää.

Viime vuosina näyttämölle on noussut mm. Venäjän, Keski-Aasian ja Afrikan konservatiivisten valtioiden yhteenliittymä, jonka tavoitteena on vesittää kansainvälisten ihmisoikeussopimusten keskiössä oleva konsensus tasa-arvosta sekä seksuaalivähemmistöjen oikeuksien kunnioittamisesta. Trumpin presidenttikauden myötä tulemme näkemään yhden merkittävimmän kehitysrahoittajan aktiivisesti vastustavan naisten oikeuksia YK-foorumeilla.

USA:n rahoittamat perhesuunnitteluohjelmat ovat ehkäisseet lapsi- ja äitikuolleisuutta, ei-toivottuja raskauksia, lapsiavioliittoja sekä perheväkivaltaa ja edistänyt ehkäisyn saatavuutta. Nyt EU:n on entistäkin tärkeämpää pitää tiukasti kiinni sitoumuksistaan naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämisestä sekä osoittaa vahvaa johtajuutta seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien puolustajana maailmanlaajuisesti.

Vastuullisten toimijoiden on alettava näkyä ja kuulua poliittisessa keskustelussa. Naisten oikeuksien saralla tehdyt saavutukset eivät ole itsestäänselvyys, niiden puolustamista ei ole syytä unohtaa nyt, kun niiden vastustajat kokoavat rivejään. Avainasemassa on yhteistyökumppanien löytäminen kautta koko poliittisen kentän ja yhteisen pohjan määrittäminen naisten oikeuksien edistämiseksi.