— Heidi Hautala

Eurooppalainen projekti, jota on vietävä eteenpäin

Heidi Hautala: Eurooppaa voidaan rakentaa kestävästi vain avoimelle ja läpinäkyvälle pohjalle

Ranskassa murtauduttiin viikonlopun vaaleissa ulos jäykästä, vanhasta puoluejärjestelmästä. Samanlaisia merkkejä on näkynyt muuallakin Euroopassa. Ranskassa köyhyys on lisääntynyt ja työpaikkoja kaivataan.

Tuloerojen ja eriarvoisuuden kasvu tuottaa turhautumista, jota kansallismieliset, populistiset puolueet käyttävät taitavasti hyväkseen.

Nämä ongelmat eivät ole tyypillisiä vain Ranskassa, vaan koko Euroopassa: siksi ratkaisujakin on etsittävä yhdessä. Ilmastonmuutos, eriarvoistuminen, verovälttely ja ihmisoikeuksien turvaaminen ovat haasteita, jotka eivät noudata valtioidenvälisiä rajoja.
Miltä EU:n tulevaisuus sitten näyttää? Komission puheenjohtaja Juncker julkaisi viisi mahdollista hahmotelmaa siitä. 

On totta, että olemme valintojen edessä. Euroopan vihreät julkaisi tänään oman, kuudennen vaihtoehtonsa.

Vihreiden skenaariossa etusijalle asetetaan vapaus, turvallisuus, demokratia ja ihmisoikeudet. Eurooppaa voidaan rakentaa kestävästi vain avoimelle ja läpinäkyvälle pohjalle: kansalaisilla täytyy olla mahdollisuus saada tietoa ja selvyyttä jäsenmaansa ajamiin linjoihin.

Ihmisten yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tunnetta on vahvistettava. EU:n täytyy kuunnella kansalaistensa tarpeita ja osoittaa, että sillä todella on positiivinen vaikutus heidän elämäänsä. Vaikutuksia on tuotava näkyviin.

Ranskan uuden Eurooppa-myönteisen presidentti Macronin valinta luo toivoa koko Euroopalle. Ranska ja Saksa ovat aina vieneet Euroopan unionia eteenpäin. Nyt siihen avautuu Saksan liittopäivävaalien myötä uusi mahdollisuus.

On totta, että hankalat Brexit-neuvottelut ovat vasta alkamassa, ja tiestä on tulossa kuoppainen. Neuvottelut voivat kuitenkin olla herätys Euroopalle: mahdollisuus rakentaa kestävämpää unionia. Britannian EU-ero ei pysäytä Euroopan unionia.

Euroopan unioni ei ole muuttumaton instituutio, vaan yhteinen, kehittyvä projekti.  Sitä on vietävä eteenpäin, jotta se pitää arvonsa rauhan, demokratian ja toimivan yhteistyön instituutiona. Kaikkeen EU ei voi vaikuttaa, eikä sen ole tarkoituskaan. Unionin tarkoituksena on toimia niillä alueilla, joilla yhteisillä toimilla saadaan aikaan suurempi hyöty kuin vain kansallisilla. Rakennemuutos on yksi tällaisista yhteisistä haasteista, joihin löydettävä innovatiivisia ratkaisuja.

Suomenkin olisi syytä ottaa aktiivisempi rooli vahvemman Euroopan luomisessa. Esimerkiksi perustulokokeilu on iso askel vahvemman sosiaalisen ja asia, jossa Suomi voi olla tiennäyttäjä koko Euroopalle.

Globaalisaatiota ja maailman muuttumista ei voi pysäyttää, mutta parhaiten sitä voi hallita yhteistyöllä. EU on edelleen paras keino tämän vuosituhannen polttavimpien haasteiden ratkaisemiseksi.