— Heinämäki Anna-Kaisa

Tampereen ratikka viitoittaa koko kaupungin tulevaa kehitystä

Anna-Kaisa Heinämäki

Tampereen kaupunginvaltuusto käsitteli viime viikolla pitkään ratikan rakentamispäätöstä, mutta asia päätettiin jättää vielä valitettavasti kahdeksi viikoksi pöydälle poliittisen kompromissin tuloksena. Uusi ja ratkaiseva käsittely käydään 7.11.2016, jolloin valtuusto päättä joukkoliikenteen ja koko kaupunkikehityksen kannalta ratkaisevasta investoinnista.

Ratikka on Tampereella myös vihreiden pitkäaikaisin ja tärkein tavoite. Miksi näin? Kyse on ensinnäkin kuntalaisten liikkumisen tasa-arvosta. Esteettömänä kulkuneuvona ratikka sopii niin ikäihmisille, opiskelijoille, lapsiperheille kuin liikuntaesteisille. Nyt päätettävät ensimmäiset reitit kulkevat yhdestä Suomen suurimmasta lähiöstä, lähes 25 000 asukkaan Hervannasta keskustan läpi kaupungin toiselle puolelle tulevaan Hiedanrannan ”älykkääseen kaupunginosaan”. Satsaus tähän joukkoliikenteeseen näkyy siis kuntalaisten arjessa nykyistä helpompana, turvallisempana ja nopeampana liikkumisena. Näin vastaamme myös koko kaupunkiseudun voimakkaaseen väestönkasvuun. Pelkästään Tampereella on vuonna 2040 noin 40 000 asukasta enemmän. Perinteiselle kumipyöräliikenteelle perustuva joukkoliikenne ei ole enää kestävä ja tehokas tapa edistää sujuvaa liikennettä.

Ratikkakeskustelua on käyty kiivaasti myös elinkeinoelämän ja kaupungin tiivistämisen näkökulmista. Ratikan vastustajat näkevät melko lyhytnäköisesti vain rakentamisajan haitat ja useat haikailevat hajautetun kaupunkirakenteen perään. Yritykset ja asukkaat arvostavat kuitenkin yhä enemmän hyvien liikenneyhteyksien äärelle sijoittumista. Kaupunkirakenne, joka on rakentunut raideliikenteen ympärille, luo ennustettavuutta investoida kiinteistöihin, asuntoihin ja yrityksiin. Ratikka vauhdittaa siis paitsi asuntotuotantoa, mutta myös elinkeinoelämää ja synnyttää tarvetta myös uusille erikoistuneimmille palveluille. Tämä edesauttaa erityisesti pienyrittäjien asemaa. Ratikka on myös hyvä esimerkki siis siitä, miten ympäristöystävällinen joukkoliikenne, kaupungin viihtyvyys ja elinkeinoelämän edistäminen kulkevat käsi kädessä.

Jos päätös ratikan rakentamiselle on ”kyllä”, tämä kaupungin historian merkittävin kaupunkikehittämisen investointi konkretisoituu rakentamisvaiheena jo ensi vuonna. Ratikan ensimmäisen vaiheen valmistumisen myötä, vuoden 2021 paikkeilla, saisimme Tampereelta uuden kansallisen ja kansainvälinen esimerkin joukkoliikenteen voimasta kehittää kaupunkien vetovoimaa, viihtyvyyttä ja kilpailukykyä.


Anna-Kaisa Heinämäki on Tampereen apulaispormestari ja Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja.