— Heli Järvinen

10.1.07 Suomalaista energiapolitiikkaa vaivaa suuruuden ongelma

Suomalaista energiapolitiikkaa on jo pitkään vaivannut outo tauti, jonka mukaan ongelmaan on löydettävä yksi suuri ratkaisu, joka poistaa kaikki ongelmat. Nyt kun ilmastonmuutoksen tunnustavat jo kaikki puolueet, liputtavat yhä useammat lisäydinvoiman puolesta. Ja perustelut ovat tutut: sähkönkulutus kasvaa ja varmaa ja edullista energiaa tarvitaan. Ajattelussa on pari perusongelmaa. Ensinnäkin sen mukaan siis yhdellä ydinvoimalalla tuotettu energia on hyvä ja perusteltava ratkaisu, sama sähkömäärä toteutettuna kymmenessä tuulipuistossa huono ja sadassa hakevoimalassa vielä huonompi ratkaisu. Asia pitäisi nähdä aivan päinvastoin. Juuri ne pienet ja vielä pienemmät ratkaisut metsäenergian ja maalämmön hyödyntämiseksi tuovat meille kaivattuja uusia työmahdollisuuksia myös taajamien ulkopuolelle. Toiseksi ajattelu lähtee aina siitä oletuksesta, että sähkönkulutus kasvaa ja hyvä niin, vaikka perusajatuksen pitäisi olla saada energiankulutukseen sellaista tehoajattelua, joka varmistaisi kulutuksen vähenemisen. Se ei tarkoita tehtaiden alasajoa ja siirtymistä kylmiin olkimajoihin, vaan se tarkoittaa energiapihien ja ympäristöä säästävien energiaratkaisujen suosimista niin, että uusien toimintatapojen ja teknologian kehittäminen kannattaisi sen sijaan, että turvaudutaan vaan ”uuteen ja edulliseen ydinvoimaan”. VTT:n mukaan esimerkiksi matalaenergiaratkaisuilla voidaan vähentää uusien kerrostalojen energiankulutusta 70 prosentilla nykyisestä. Bioenergiaratkaisuilla sama on helposti mahdollista myös omakotitaloissa. Suosimalla uusiutuvia energiamuotoja satsataan myös alan tutkimukseen ja kehitykseen ja varmistetaan teknologian hyvät vientimahdollisuudet, sillä markkinat ovat valtavat. Ympäristöteknologia antaa todennäköisimmin seuraavat mahdollisuudet tieto- ja puhelintekniikan Nokia-ilmiöille, mutta ne pitää osata hyödyntää. Kolmanneksi keskustelussa unohtuu se, että meistä jokainen voi vaikuttaa energiankulutuksen kehitykseen. Siirtyminen hehkulampuista kansainvälisestikin palkittuun ledivalaistukseen vähentää valaistuksen energiankulutusta yli kymmenkertaisesti. Nopeilla ja edullisilla junayhteyksillä ihmiset voidaan houkutella maanteiltä raiteille, vastuullisella yhdyskuntarakentamisella luodaan mahdollisuudet liikkua turvallisesti jalan tai polkupyörällä ja ekologisella verouudistuksella autokantaa uudistetaan diesel-, hybridi- ja sähköautojen suuntaan. Siksi tuudittautuminen ydinvoiman autuuteen ei edelleenkään vie kehitystä – ei myöskään talouskehitystä –oikeaan suuntaan. Jos yksi suuri ratkaisu energiaongelmiin halutaan saada, pitää jokaisen kiireesti tähyillä taivaalle, sillä aurinko tuottaa tunnissa yhtä paljon energiaa kuin ihmiskunta kuluttaa vuodessa. Tähän asti siitä on osattu hyödyntää vain rippeitä ja niitäkin melko heikolla hyötytasolla.
Jaa sivu: