— Heli Järvinen

19.2.07 Kulttuurityhjiö uhkaa nuorta sukupolvea

Kuntien tiukat säästöohjelmat, opetushallituksen viimevuotinen paimenkirje, taitoaineiden opetuksen vähentäminen ja valokuvien digitalisoituminen uhkaavat tuhota suuren osan kulttuuria nykyisen nuoren sukupolven osalta. Ahdinko alkoi jo vuosia sitten, kun päätettiin, ettei peruskoulun ylimmillä luokilla opiskella kuvataidetta tai musiikkia kaikille yhteisinä oppiaineena enää lainkaan. Samaan aikaan yhä epävarmemmalla pohjalla elävät kunnat ovat etsineet uusia säästökohteita. Kun me päätöksentekijät joudumme tekemään ratkaisujamme terveydenhuollon, koulutuksen ja kulttuurin välillä, on kulttuuri poikkeuksetta se häviäjä. Monissa kunnissa onkin vähennetty kyläkirjastoja, taidemuseoita, perinnepihoja ja taidetapahtumia, jotta lakisääteiset palvelut pystyttäisiin turvaamaan. Pisteenä i:n päälle opetushallitus lähetti vuosi sitten sinänsä hyvää tarkoittavan äidin kirjeen pohjalta kouluille paimenkirjeen siitä, etteivät koulun järjestämät tapahtumat tai retket saa olla oppilaille maksullisia. Monessa koulussa tämä on tarkoittanut sitä, että siitä ainoasta vuosittaisesta teatterikäynnistäkin on jouduttu luopumaan. Kun samaan aikaan vielä valokuvamaailmassa on siirrytty digiaikaan, jonka seurauksena kuvat ovat monessa perheessä vain sähköisessä - eli hyvin haavoittuvassa - muodossa, uhkaa nuorta sukupolvea poikkeuksellinen kulttuurityhjiö. Mitä tämä kaikki merkitsee hyvinvoinnillemme, luovuudellemme ja mielenterveydellemme, jää vielä syntymättömän sukupolven pohdittavaksi. Jotta laajemmalta tyhjiöltä vältyttäisiin, pitäisi taitoaineiden määrää kouluissa lisätä ja kunnille ja sitä kautta kouluille pikaisesti taata vuosibudjettiin sidottu kulttuurimääräraha. Ongelman siirtäminen tuleville polville voi merkitä ainutlaatuisen aukon syntymistä maamme kulttuurihistoriaan.
Jaa sivu: