— Heli Järvinen

22.2.07 Perustulo ei lisää menoja vaan korvaa tukiloukut

Vihreiden kehittelemästä perustulomallista on liikkeellä paljon virheellistä tietoa ja tahallistakin vääristelyä. Yleisin väärinkäsitys on, että perustulo maksetaan jokaiselle Suomen kansalaiselle nykyisen palkan ja sosiaaliturvan lisäksi ikäänkuin ylimääräisenä tulona. Vihreiden mallin mukaan perustulo maksettaisiin jokaiselle täysi-ikäiselle Suomen kansalaiselle. Perustulon tarkoitus on korvata nykyisin sosiaaliturvan varassa olevien etuudet kuitenkin niin, että osa etuuksista kuten toimeentulotuki ja asumistuki jäisivät edelleen voimaan. Kaikki ansiosidonnaiset etuudet (työttömyysturva, vanhempain etuudet, sairauspäiväraha ja ansioeläke) säilyisivät ennallaan. Perustulo on tarkoitus periä verotuksella asteittain pois niiltä, joiden ansio- tai eläketulot ylittävät tietyn tulorajan. Perustulon idea on, että ihmisen käteen jäävät ansiot säilyisivät suunnilleen ennallaan lukuunottamatta pienituloisimpia ja niitä, jotka jäävät nykyisessä systeemissä osittain tai kokonaan sosiaaliturvan ulkopuolelle. Tallaisia ryhmiä ovat esimerkiksi projekti- ja pätkätyöläiset sekä pienyrittäjät. Näille ryhmille turvattaisiin minimitoimeentulo, noin 440€/kk. Eläkeläisten minimieläke olisi 600€, sillä eläkeläisten ei katsota kykenevän ansiotyöhön. Suurituloisimpien eläke- tai ansiotulot hiukan pienenisivät. Perustulon avulla sosiaaliturva saadaan oikeudenmukaisemmaksi ja ennenkaikkea yksinkertaisemmaksi. Nykyinen sosiaaliturva on säädetty silmälläpitäen vakituisia ja pitkäaikaisia työsuhteita. Työttömyyden kohdatessa ihmisen ei kannata tehdä tilapäistä työtä karenssiaikojen takia. Näin työttömät pakotetaan joutilaisuuteen ja yhteiskunnalta jää verotuloja saamatta. Lisäksi työtön joutuu byrokratian aiheuttaman nöyryyttävän kontrollin kohteeksi. Perustulomallissa työttömän kannattaa tehdä tilapäistöitä, sillä työn tekeminen ei vähennä perustuloa. Perustulo vähentää byrokratiaa säästäen samalla palkkakuluja. Se soveltuu voimassaolevaa mallia paremmin nykyiseen työelämään, jossa pätkä- ja projektityöt ovat väistämätön tosiasia. Perustulo tuo minimiturvan pienyrittäjälle ja pienituloisimmalle eläkeläiselle. Sen myötä tulee lisää pienyritteliäisyyttä ja siten myös verotuloja yhteiskunnalle. Vihreiden mallissa perustulo rahoitettaisiin yhdistämällä nykyisiä sosiaalietuuksia perustuloksi. Lisäksi on ehdotettu ympäristöverojen ja pääomatulojen veron korotusta. Pääomatuloista maksettaisiin nykyisen 28 prosentin sijasta 32 prosenttia veroa..Vihreät haastavat muut puolueet kehittämään mallia paremmaksi.
Jaa sivu: