— Heli Järvinen

5.2.07 Kotitalousvähennys suoraan palvelun hintaan

Viisi vuotta toiminut verovähennysmalli kotitalouspalveluissa on osoittanut palveluiden tarpeen. Pelätyn piikayhteiskunnan sijaan olemme saaneet suuren joukon yksityisyrittäjiä, jotka työllistävät itsensä ja samalla tarjoavat kaivattuja palveluja kotitalouksille. Remonttipalveluiden lisäksi kysyntää on ollut erityisesti siivouksella. Silti kotitalousvähennystä on hyödyntänyt vain vajaa kymmenesosa kotitalouksista, mikä kuvaa sitä, ettei verovähennysmalli ole paras ratkaisu kotitalouspalveluiden edistämiseen. Se kyllä on helpottanut pienten yrittäjien toimintaa, mutta samalla asettanut asiakkaat eriarvoiseen asemaan. Nykyisellä käytännöllä monesti eniten palveluja tarvitseva osa väestöstä, kuten kansaneläkkeen varassa elävät ja vammaiset, jää verovähennysoikeuden ulkopuolelle. Tutkimusten mukaan kotitalousvähennykseen oikeuttavia palveluja käyttävät suurituloiset, toimihenkilöt ja johtavassa asemassa olevat, omakotitalossa asuvat sekä lapsiperheet. Vähiten niitä käyttävät taas muun muassa eläkeläiset sekä pohjois- ja itäsuomalaiset. Kotitalousvähennyksen kohdentuminen palveluja kipeimmin tarvitseviin, muun muassa ikääntyneisiin ja haja-asutusalueilla asuviin henkilöihin, edellyttää tuen siirtoa suoraan hintaan, kuten kokeiluvaiheen yritystukimallissa. Se lisäisi etenkin siivouspalvelujen kysyntää entisestään ja tekisi vähennyksestä asiakkaalle yksinkertaisempaa ja helppokäyttöisempää. Vähävaraiset saisivat hyödyn suoraan maksuhetkellä ja kotona asuminen entistä pidempään mahdollistuisi. Samalla palveluja ja työpaikkoja saataisiin entistä paremmin pidettyä haja-asutusalueilla ja maaseudulla. Haja-asutusalueen palveluja turvatessa pitää muutenkin ajatella ennakkoluulottomasti. Jos palveluja ei saada jokaiselle kylälle, voidaanko sen sijaan kyläläiset tuoda palvelujen pariin kotiovelta? Omassa kunnassani käytäntöä on onnistuneesti kokeiltu, ja olen tehnyt aloitteen myös sen laajentamisesta. Jo yksi palvelun turvin kotonaan elämään kykenevä vanhus tai liikuntarajoitteinen tekee toiminnasta kannattavan, ja samalla palveluasiointiliikenne palvelee muitakin kyläläisiä tavallisen bussilipun hinnalla.
Jaa sivu: