— Heli Järvinen

13.3.07 Vanhukset kiinnostavat!

Kimmo Käärmelahti kyselee 12.3. ehdokkaiden kiinnostusta vanhuksenhuoltoon. Itse vanhainkodissa keittiö- ja hoitoapulaisena sekä kylvettäjänä työskennelleenä sekä omia 85-vuotiaita vanhempiani auttavana kyllä kiinnostaa. Näen sosiaalipolitiikassa kaksi päätehtävää: Suomi on rikkaampi kuin koskaan ja silti yli kymmenesosa aikuisista elää alle köyhyysrajan. Näiden opiskelijoiden, pätkätyöläisten, työttömien, yksinhuoltajien, maanviljelijöiden, taiteilijoiden ja jopa eläkeläisten aseman parantaminen tulee olla seuraavan hallituksen päätyö. Siksi siis lisää rahaa työmarkkinatukeen, kansaneläkkeeseen ja opintotukeen, eikä yleisiin veroalennuksiin. Väestön ikääntyessä terveydenhuoltoon kaivataan lisää rahaa, käsiä ja uusia ideoita. Vain paremmalla palkkauksella saamme houkuteltua uusia ihmisiä hoitoalalle, mutta se ei riitä. Sänkyjen äärelle täytyy saada myös lisää käsiä. Vanhusten laitoshoidon ja kunnallisten peruspalvelujen rinnalle on yhä ennakkoluulottomammin kehitettävä myös erilaisia tukitoimia, joilla kotona asumista voidaan edistää: kotitalousvähennyksin tuettua kotipalvelua askareisiin, turvapuhelimia suojeluun ja vapaaehtoisrinkejä seurusteluun. Jos palveluja ei saada toimitettua kaikille syrjäkylille, pitää asia kääntää toisin päin ja miettiä, miten syrjäkylien ihmiset saadaan palvelujen pariin. Omassa kunnassani palveluasiointiliikennettä ovelta ovelle on kokeiltu yhdellä suunnalla, ja olen tehnyt aloitteen sen laajentamisesta muuallekin kuntaan. Jos sen turvin saadaan yksikin vanhus tai liikuntarajoitteinen asumaan kotonaan, on siihen käytetyt rahat nopeasti säästetty takaisin, ja samalla kyytiä voivat hyödyntää myös terveet ja nuoret asukkaat. Valtion tulee ottaa lisää vastuuta terveydenhuollosta, mutta tuleeko se sitten vanhustenhuollon vai erikoissairaanhoidon kautta, on pohdittava asia. Paras ongelmien ennaltaehkäisyä ovat hyvät ja kaikkien ulottuvilla olevat liikunta- ja kulttuurimahdollisuudet! Nyt meidän tulee satsata määrän sijasta laatuun, tavaroiden sijasta palveluun ja tehotalouden sijasta välittämiseen ja vastuunkantoon.
Jaa sivu: