— Heli Järvinen

Savonlinnan ohitustie ja edunvalvonnan tila

Olavinkatu on ruuhkainen ja vaarallinen, siitä olemme kaikki yhtä mieltä. Keskustelua sen sijaan on käyty Savonlinnan ohitustien linjauksesta. Itse olen sanonut toistuvasti, että suunnitelmien olisi pitänyt alkaa sen kaikkein vaarallisimman eli syväväylän siirrosta. Siitä huolimatta tiesuunnitelman kanssa on eletty ja yritetty keskittyä siihen, että ratkaisuissa kaupungin keskusta saataisiin mahdollisimman viihtyisäksi, kevyen liikenteen väylät toimiviksi ja vuosikymmeniä odottanut kaavoitustyö vauhtiin. Hallitus joutui kuitenkin lykkäämään monien suurten tie- ja ratahankkeiden toteuttamista. Lykkäyksen syynä on jo aiemmin päätettyjen liikennehankkeiden kustannusarvioiden paisuminen noin 170 miljoonalla eurolla. Joidenkin hankkeiden kustannusarvio on pääministeri Vanhasen (kesk.) mukaan noussut 40 prosenttia. Oleellisinta ei ole pelkkä hinnankorotus vaan se, mistä se kertoo: suurten väylähankkeiden vaatimia koneita on rajallinen määrä ja ne ovat tiukasti käytössä. Liikenneministeri Anu Vehviläinen (kesk.) joutuikin laatimaan liikennehankkeille lykkäyslistan. Tässä työssä yksittäisten Vihreiden eikä edes Vihreiden ministereiden kantoja kuultu. Vehviläisen lykkäyslistan mukaisesti Savonlinnan ohitustien tekeminen lykkääntyy vuodelle 2010. Hallituksen budjettiesityksessä esiteltiin vain kaksi uutta liikennehanketta, joista toinen oli Savonlinnan ja Huutokosken välisen rataosuuden peruskorjaukseen esitetty 42 miljoonaa euroa. Jos korjausrahaa ei olisi myönnetty, olisi rataosuus jouduttu sulkemaan. Tämä taas olisi tuonut Olavinkadulle kaikki ne puutavarankuljetukset, jotka nykyisin kulkevat rataa pitkin. Viime päivinä on käyty vilkasta keskustelua Savonlinnan edunvalvonnan tilasta. Kaikki hyvä valuu monien mielestä nykyisin Mikkeliin. On totta, että Savonlinnan alueella on nykyisin vain yksi kansanedustaja entisen kahden sijaan. Maakunnan väylähankkeisiin on budjettiesityksessä luvattu 163 miljoonaa euroa tällä hallituskaudella, ja tuosta summasta 128 miljoonaa euroa on tulossa Savonlinnan alueelle. Kun ohitustiehen varataan nyt siis 86 miljoonaa euroa aiemman 59 miljoonan euron sijaan, on lupa toivoa myös syväväylän siirtoa. Ei siis niin pahaa, ettei jotain hyvääkin.
Jaa sivu: