— Heli Järvinen

Postia kansalaisilta

Kansanedustajalle tulee paljon yhteydenottoja ihmisiltä, jotka tuntevat kokeneensa vääryyttä lainojen takauksissa, velkasaneerauksissa, irtisanomisissa ja hallinnon uusjaossa. Se peruskysymys on, eikö kansanedustaja voisi tehdä jotakin asialle, jolla on kysyjän mielestä laajempaakin merkitystä. Perussääntö lienee se, että kansanedustajat säätävät lakeja ja tuomioistuin valvoo niiden noudattamista. Yksittäisiä oikeustapauksia on kansanedustajan mahdoton tulkita tai kommentoida. Sen sijaan oikeusasiamiehen toimisto on paikka, joissa näihin yksittäistapauksiin otetaan kantaa. Oikeusasiamiehelle voi kannella viranomaisten, virkamiesten ja monien muiden julkista tehtävää hoitavien toiminnasta. Oikeusasiamies voi nostaa syytteen virkamiestä vastaan, jos tämän katsotaan toimineen lainvastaisesti. Oikeusasiamies lupaa viikossa lähettää viestin siitä, että kantelu on saapunut perille ja kuukaudessa tulee jo postia siitä, ottaako toimisto kantelun käsiteltäväkseen. Oikeusasiamies tutkii kantelun, jos on aihetta epäillä, että on toimittu lain vastaisesti. Tutkintakynnys on varsin alhainen ja kantelun tutkinta on maksutonta. Oikeusasiamiehen toimistosta saa kantelua varten valmiita lomakkeita ja lisätietoja osoitteesta: www.oikeusasiamies.fi Kannustan ottamaan yhteyttä, mutta kysyn myös jokaiselta, missä kohtaa omaa elämää on se vaihe että ongelmasta on aika päästää irti ja keskittyä elämän parempiin puoliin. Sillä kun selvittelytien käy loppuun, turhalla vellomisella ei pilaa kuin oman elämänhalunsa ja uskonsa parempaan huomiseen.
Jaa sivu: