— Heli Järvinen

Vesivoimahaaveet ovat piiperrystä

Suomen energiakeskustelu muistuttaa 30-40 vuoden takaista tilannetta, sillä viime päivinä on kohistu lisäydinvoimasta sekä Vuotoksen ja Kollajan rakentamisesta. Energiakysymystä pitäisi lähestyä ennakkoluulottomasti ja luoda mahdollisuudet energian käytön tehostamiselle ja uusiutuvien energianlähteiden laajemmalle hyödyntämiselle, eikä niinkään avata uudelleen käsiteltäväksi monta kertaa hylättyjä hankkeita. Energian käytön tehostaminen on paisi järkevää myös kustannustehokasta, sillä se säästää rahaa. Esimerkiksi jos kaikki Suomen hehkulamput korvattaisiin energiansäästölampuilla, säästettäisiin Vuotoksen ja Kollajan tuottama energiamäärä. Vesivoiman hyödyntäminen aiheuttaa suuria ekologisia muutoksia ja muutoksia paikallisen väestön elämään. Tämän lisäksi alueen lajistollinen monimuotoisuus vähenee. Onkin perusteltua kysyä, onko vesivoiman hyödyntäminen lainkaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaista? Esimerkiksi Lokan ja Porttipahdan tekojärvien rakentamisen seurauksena poropääoma väheni 2500 lukuporolla. Laidunmaita menetettiin 56 000 ha ja laiduntamispaineet kohdistuvat nykyisin pienemmälle alueelle. Lokan tekojärven täyttymisen jälkeen Lapin paliskunnan poroja pakeni paliskunnan pohjoispuolelle ja poroja hukkui kaikkiin uusiin vesistöihin. Kyliä hävisi ja saamelaiset allasevakot menettivät kielensä yhdessä sukupolvessa, mikä on nopein tieteellisesti todennettu kielen menetys. Hallitusohjelman mukaan vesilain kokonaisuudistusta koskeva hallituksen esitys voidaan antaa eduskunnalle vain sillä edellytyksellä, että kaikki hallituspuolueet ovat yksimielisiä. Vihreät eivät hyväksy koskiensuojelulain avaamista tai vesiensuojelulain ympäristökriteerien heikentämistä. Erityisen takapajuiselta kuulostaisi koskiensuojelulain avaaminen. Vaikka kaikki Suomen kosket ja joet olisi valjastettu energiakäyttöön, niiden energiavarat olisivat TKK:n professori Peter Lundin mukaan vain 60-90 petajoulea, kun merituulten energiavarat ovat 1000 PJ ja metsäenergian 800 PJ. Siksi puheet Vuotoksen ja Kollajan tekoaltaiden rakentamisesta ovat melkoista piiperrystä. Paljon nopeammin, tehokkaammin ja ekologisemmin samoihin tuloksiin päästään satsaamalla tuulivoimaan ja metsäenergiaan.
Jaa sivu: