— Heli Järvinen

6+6+6

Tulevaisuuden vanhempainvapaisiin on ehdotettu otsikon kaltaista mallia, jossa vapaat jakautuisivat niin, että äiti saisi pitää vapaata 6 kuukautta, isä 6 kuukautta ja vanhemmat saisivat yhdessä päättää vielä yhden 6 kuukauden vapaan pitäjästä. Malli sekä pidentäisi nykyistä vanhempainvapaakäytäntöä sekä lisäisi kustannuksia, joita parhaillaan Stakes selvittää. Toisaalta voidaan myös kysyä, paljonko maksaa perheille ja lapsille se, että isät eivät vietä aikaansa lastensa kanssa? Paljonko se maksaa lasten pahoinvointina, isän mallin puutteena sekä vääristyneinä vanhempainvapaiden aiheuttamina työnantajakustannuksina? Näitä pohdin, kun istun tasa-arvoseminaarissa Ulkoministeriössä.
Jaa sivu: