— Heli Järvinen

Ensi vuoden suuri rakennemuutos

Kautta Suomenmaan tapahtuu ensi vuonna hurjia muutoksia, kun samaan aikaan aluehallinnon virastot ryhmitellään uuteen uskoon Elluksi ja Alluksi. Ellu pitää sisällään eliinkeino-, liikenne-ja luonnonvara-asioita. Allu taas saa peruspalvelut, oikeusturvan, luvat ja työsuojelun. Syy muutoksiin on, että maailman muuttuessa ylhäältä alaspäin ohajattava hallintorakenne ei ole paras mahdollinen. Siksi nyt järjestelmä rukataan horisontaaliseksi. Huolenaiheena on erityisesti ympäristöosaamisen ja -työn tulevaisuus Etelä-Savossa ja muuallakin Suomessa. Kun samaan aikaan yliopistot muutetaan virastoista valtionapujärjestelmään itsenäisiksi toimijoiksi, jo siinä vaihtuu valtion työntekijöistä neljäsosan työpaikka. Hurjiin muutoksiin ajaa yksi syy ylitse muiden: työntekijöitä jää lähivuosina eläkkeelle enemmän kuin koskaan ja samaan aikaan vain vähän nuoria on tunkemassa tilalle. Haaste on iso, jos jokaiselle työlle halutaan jatkossakin tekijä.
Jaa sivu: