— Heli Järvinen

Kiinteistön hankkiminen Venäjältä on mahdollista

Ulkomaalainen voi vapaasti hankkia kiinteistön Suomesta joko ostamalla, vuokraamalla tai perimällä. Kiinteistön hankinnan tulee tapahtua Suomen lakien mukaisesti. Mutta voiko suomalainen hankkia esimerkiksi kesämökin Venäjältä? Vaikka moni toisin luulee, kiinteistön hankkiminen Venäjältä on tietyin rajoituksin mahdollista. Ulkomaalaiset voivat hankkia joko ostamalla tai vuokraamalla huoneiston, huoneen, huonetilan, valtion tai kunnan maalla sijaitsevan rakennuksen sekä sellaisen rakennuksen tontteineen, joissa kiinteistö kuuluu vain yhdelle henkilölle. Ulkomaalaiset eivät voi hankkia Venäjän lainsäädännössä lueteltuja vaihdannasta poistettuja kiinteistöjä, kuten esimerkiksi historiallisesti arvokkaita rakennuksia tai maataloustuotantoon tarkoitettuja maakiinteistöjä. Suomalaisten kannalta harmillisinta on, ettei ulkomaalainen voi ostaa raja-alueilla sijaitsevia kiinteistöjä. Tämä on ongelmallista, koska toistaiseksi raja-alueita ei ole virallisesti määritelty. Yksiselitteistä kuitenkin on, että ulkomaalaiset eivät voi hankkia omistukseensa kiinteistöjä rajavyöhykkeeltä tai rajajokien, -järvien ja muiden rajavesistöjen Venäjänpuoleisista osista. Samaan aikaan Saimaan alueen kesämökkejä ja rantatontteja myydään ulkomaalaisille kiihtyvään tahtiin. Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan kesämökkikaupoissa jo joka kolmas euro tulee Venäjältä (HS 15.1.2008). Uudet kesäasukkaat ovat tervetulleita, mutta kiinteistökauppojen suuntautuessa ulkomaille kesäasukkaiden neuvontaan pitää panostaa entistä enemmän. Nyt Suomen ja Venäjän oikeusministeriöt ovat julkaisseet oppaat kiinteistöjen hankinnasta Venäjällä ja Suomessa. Näiden oppaiden lisäksi kaivataan vielä neuvontaa mökkeilijän oikeuksista ja velvollisuuksista kuten jätehuoltojärjestelmästä, vesiensuojelusta ja jokamiehenoikeuksista.
Jaa sivu: