— Heli Järvinen

Kunnia suomalaisille äideille

Naisverkoston vieraana oli viime perjantaina Stakesin tutkija Matti Rimpelä, joka ei jättänyt kuulijoitaan kylmäksi. Hänen mukaansa suomalaislasten hyvinvoinnin ja koulujen Pisa-menestyksen selittävät äidit! Äidit ovat olleet asioiden keskiössä hänen mukaansa jo 1800-luvulta lähtien, kun on alettu suunnitella ja toteuttaa rokotusohjelmia, kätilökoulutusta ja perhe- ja kasvatusneuvolatoimintaa. Valitettava käänne Rimpelästä tapahtui 1980-luvulla, josta alkaen väestöpolitiikka on heikentynyt. Siitä lähtien peruspalveluita ja ehkäisyä on alettu heikentää ja hoitaa vasta ongelmia, mikä on paljon kalliimpaa. Sen seurauksena kodinhoitajien joukko on vaihtunut kouluavustajiin, jotka hyvästä työstään huolimatta eivät ole avuksi koko perheelle vaan keskittyvät itse lapseen toisin kuin kodinhoitajat. Palvelut ovat siis siirtyneet lapsiperheiltä lapsille. Toisena ongelmana hän pitää sitä, että perheet hankkivat lapsia vain prototyyppien verran eli 1-2 lasta perhettä kohden. Näin perheillä on lapsia vain "koekappaleina". Rimpelä peräänkuuluttikin kasvatukseen ja opetukseen lisää jatkuvuutta. "Lapset kouluun jo nykyistä aiemmin ja ulos ohjausjärjestelmästä vasta 18-vuotiaina, vaikka ensimmäiset vuodet voivatkin olla leikkipainotteisia ja viimeiset vuodet joko lukiota, ammattikoulutusta tai ohjattua työtä", oli kiteytetysti Rimpelän sanoma.
Jaa sivu: