— Heli Järvinen

Kaiken takana on nainen

Näin naistenpäivän kynnyksellä en malta olla ottamatta esille tasa-arvokysymyksiä. EU:ssa naiset ansaitsevat keskimäärin 17,4 prosenttia vähemmän kuin miehet. Palkkaeroon on monia syitä, ja niiden poistaminen edellyttää niin työnantajien ja ammattiliittojen kuin kansallisten viranomaistenkin sitoutumista tavoitteeseen. Naiset ovat aliedustettuina talouden päätöksenteossa ja Euroopan politiikassa. Kaikkien EU-maiden keskuspankkien johdossa on mies. Naisten aliedustus huipputasolla korostuu suuryrityksissä, sillä lähes 90 prosenttia keskeisten yritysten hallitusten jäsenistä on miehiä. Kansallisten parlamenttien naisedustajien osuus on noussut noin puolella viimeisen vuosikymmenen aikana: vuonna 1997 osuus oli 16 prosenttia ja vuonna 2008 se oli 24 prosenttia. Oman hallituksemme suurin urakka tasa-arvon alalla on jakaa vanhemmuuden vapaiden kustannukset entistä tasaisemmin. Lapsilla on yksinkertaisesti oikeus myös isiinsä ja asenteet muuttuvat vain kustannuksia tasaamalla ja vapaita myös isille korvamerkitsemällä.
Jaa sivu: