— Heli Järvinen

Muuttohuumaa ja yliopistolakia

Viikko on plakkarissa valvottujen öiden, pitkien kotoutumiskeskustelujen, passi- ja yliopistolain käsittelyjen jälkeen. Vihreät ovat alusta asti vaatineet, että uuden yliopistolain on turvattava yliopistojen autonomia ja vahvistettava sitä. Siksi vaadimme alusta asti, ettei yliopistojen hallituksessa ulkopuolisilla jäsenillä voisi olla lain mukaan enemmistövalta. Nyt ulkopuolisia voi olla korkeintaan 40 prosenttia ja laki täyttää perustuslain määräämän yliopiston itsehallinnon, jolla turvataan tieteen, taiteen ja opetuksen vapaus. Hyvää on myös se, että nyt yliopistokeskusten asema on kirjattu lakiin. Uuden lain myötä yliopistot vapautuvat valtion tiliviraston asemasta ja sitä kautta myös valtion tuottavuusohjelmasta. Tuottavuusohjelma ei voi koskea myöskään indeksiä, johon yliopistojen rahoitus jatkossa sidotaan. Yliopistoille on taattava riittävä perusrahoitus niin, että jokaisen tieteenalan rahoitus turvataan ulkopuolisesta rahoituksesta tai sen puutteesta. Miten virkasuhteiden muuttaminen työsuhteiksi vaikuttaa tutkimuksen, taiteen ja opetuksen vapauteen, sitä seurataan. Vaatimuksestamme myös määräaikaisuuden perusteisiin on jatkossa kiinnitettävä tarkemmin huomiota. Ehkä vaikeinta itselleni on hyväksyä määräaikainen kokeilu opiskelun maksullisuudesta. Vaikka se on tarkkarajainen ja määräaikainen, en pidä ratkaisusta. maksuttomuus on olllut yksi tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kivijalka, jota ei saa horjuttaa. Nyt yliopistot ja korkeakoulut voivat hakea yksittäisille maisteriohjelmille lupaa kerätä maksua EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta, ei kuitenkaan vakinaisesti Suomessa asuvilta ulkomaalaisilta. Kokeilun tuloksia on arvioitava nopeasti ja kriittisesti. Asioiden käsittelyn sivussa on pakattu kahden vuoden elämäntarina neljään muovilaatikkoon kuljetettavaksi uuteen työhuoneeseen. Mutta nyt ollaan voiton puolella ja odotetaan vain, löytyvätkö laatikot maanantaina oikeasta osoitteesta.
Jaa sivu: