— Heli Järvinen

Aseluvan saannin kynnystä on korotettava

Aselain tiukentaminen on välttämätöntä.

Suomessa on yli 670 000 aseluvan haltijaa ja noin 1,6 miljoonaa rekisteröityä asetta. Suomessa on asukaslukuun suhteutettuna enemmän aseita kuin missään muussa Euroopan maassa ja takana on kaksi kouluampumistapausta. Nyt täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta kolmatta ei tule.

Suomessa on liikaa luvallisia aseita. Vain aktiivisesti metsästystä, ampumaurheilua tai aseiden keräilyä harrastavilla lainkuuliaisilla aikuisilla tulee olla oikeus aseen hallussapitolupaan.

Nyt menossa olevan aselain uudistuksen ensimmäisen vaiheen tärkeimpiä asioita on, että käsiaseluvan saamisen ikärajaa nostetaan. Käsiaseen voi jatkossa saada vain 20 vuotta täyttänyt henkilö, joka on harrastanut ammuntaa aktiivisesti vähintään kaksi vuotta ampumaseuran jäsenenä.

Käsiaseilla tapahtuva ampumaurheilu tulee keskittää ampumaseuroihin turvallisuussyistä, vaikka se vaikeuttaakin syrjäseuduilla asuvien ampumaharrastusta.

Ensimmäisen käsiaseen hallussapitolupa on jatkossa aina määräaikainen, korkeintaan 5 vuotta. Tämän jälkeen luvan voi saada toistaiseksi voimassaolevana, mutta luvanhaltijan on kuitenkin toimitettava viiden vuoden välein lupaviranomaiselle ampuma-asekouluttajan antama todistus ampumaurheilun aktiivisesta harrastamisesta.

Metsästysaseen voi jatkossa saada hankkimisluvan, kun on täyttänyt 18 vuotta. Huoltajan suostumuksella rinnakkaisluvan metsästystä tai ammuntaurheilua varten voi saada 15 vuotta täyttänyt henkilö, nikä varmistaa suomalaisen metsästysharrastuksen säilymisen. Rinnakkaisluvan voi saada haulikkoon, yhdistelmäaseeseen, kivääriin tai pienoiskivääriin. Huoltajan vastuu lapsen ohjauksesta metsästysharrastuksessa on ensiarvoisen tärkeää.

Luvan hakijan terveydentilaa ja käyttäytymistä selvitetään jatkossa nykyistä tarkemmin. Aseenhankkimislupaa hakeva henkilö on velvollinen suorittamaan soveltuvuustestin, joka testaa hänen henkilökohtaista soveltuvuuttaan aseen hallussapitoon. Poliisi saa nykyistä paremmat mahdollisuudet hankkia tietoja aselupaa hakevan terveydentilasta, päihteiden käytöstä ja väkivaltaisesta käyttäytymisestä. Nämä ovat tärkeitä uudistuksia.

Aselaki tiukentuu nyt monelta osin, mutta toiseen uudistusvaiheeseen jää paljon tehtävää. Suurin puute on se, että nyt mitään aselajia ei kielletä. Urheilu- ja metsästyskäyttöön soveltumattomat aseet on kiellettävä. Ei ole mitään järjellistä syytä, miksi näitä aseita pitäisi olla saatavilla.

Aselain uudistuksen toisessa vaiheessa onneksi selvitetään mahdollisuuksia kieltää sellaisten puoliautomaattisten käsiaseiden ja revolverien malleja, jotka eivät sovellu ampumaurheilukäyttöön.

Aselain uudistuksen toisessa vaiheessa uudistetaan ampumaratoja koskeva lainsäädäntö ja selvitetään tarve jousiaseiden ja tehokkaimpien ilma-aseiden luvanvaraistamiseen sekä kaasusumuttimia koskevien säännösten uudistamiseen. Tärkeintä on aseiden säilytystä koskevien määräysten tiukentaminen siten, että harrastusammuntaan käytettävien aseiden kotisäilytys kielletään. Aseet on viisainta säilyttää asianmukaisesti lukittuna ampumaradoilla tai muissa turvallisissa paikoissa, kuten poliisin tiloissa.

Myös voimassaolevia aselupia on syytä tarkastella uudelleen määräajoin.

On selvää, ettei mikään lainsäädäntö takaa kouluampumisten loppumista. Silti uusi aselaki on tärkeä viesti maailmalle siitä, että Suomessa reagoidaan tilanteeseen ja toisaalta myös siitä, että uuden lain myötä suomalaiset metsästäjät ja ammunnan harrastajat voivat sanoa toimivansa entistä organisoidummin ja vastuullisemmin.

Jaa sivu: