— Heli Järvinen

Nyt on uusiutuvan energian aika

Suomi on sitoutunut Euroopan Unionin tavoitteisiin nostaa uusiutuvan energian määränsä 25:stä 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Siksi nyt on kiireellisintä tehdä parhaamme, jotta tähän tavoitteeseen pääsemme. Jos tässä tilanteessa investoimme uuteen ydinvoimaan yhden reaktorin vaatimat 7 miljardia tai kokoomuksen ehdottamat kolmen reaktorin vaatimat yli 20 miljardia, on selvää, että rahaa ei riitä yksityisellä sektorillakaan enää tarpeeksi uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen.

Uusiutuvan energian markkinat kasvavat huimaa vauhtia ja kansainvälinen työjärjestö ILO arvioi uuden energian piiristä löytyvän 20 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Jos oma energiapolitiikkaamme tukeutuu jatkossa kotimaiseen osaamiseen ja teknologiaan, voi meille syntyä jopa 40 000 uutta työpaikkaa. Ydinvoimaan satsaus ei näitä töitä tarjoa. Valmistuttuaan ydinvoima painaa sähkön hintaa alas. Si¬ten ydinvoima vie kannattavuutta myös muilta energiamuodoilta ja raivaa tieltään kotimaisia, paljon työllistävämpiä ener¬gialähteitä. Hajautettu energiantuotanto hajauttaisi työpaikat eri puolille maatamme ja olisi siten Itä-Suomen näkökulmasta myös parasta aluepolitiikkaa.

Nyt meillä on aito tilaisuus näyttää, kuinka pitkälle pääsemme aidosti uusiutuvaa energiaa kehittämällä ja lisäämällä sekä energian käyttöä ohjaamalla, säästämällä ja tehostamalla. On sääli – myös lastemme kannalta - jättää se tilaisuus käyttämättä.

 

Jaa sivu: