— Heli Järvinen

Lapsetkin lomalle

Suomessa on subjektiivinen päivähoito-oikeus, joka takaa jokaiselle lapselle oikeuden hoitoon riippumatta vanhempien työ-, opiskelu- tai muusta tilanteesta. Sen sijaan ei ole mitään sääntöä tai lakia, joka takaisi lapselle oikeuden myös lomaan päivähoidosta.

Asia on tullut ajankohtaiseksi, kun osa päivähoidossa olevien lasten vanhemmista haluaa lapsensa olevan hoidossa ympäri vuoden ilman tai lähes ilman loma-aikaa. Syitä toimintaan voi olla monia: osa vanhemmista joutuu työskentelemään esimerkiksi yrittäjänä itsekin ilman lomia ja osa haluaa lomailla aikuisten kesken ilman lapsia. Vaikka ilmiö ei olekaan vielä yleinen, arvioidaan joillakin paikkakunnilla, esimerkiksi Vantaalla, olevan lähes jokaisessa päiväkodissa muutamia lapsia, joilla on kesälomaa vain viikko tai ei lainkaan.

Vaikka hoitopaikka olisi hyvä ja luotettava, tauko arjesta on vähintään yhtä tarpeellinen lapselle kuin aikuisellekin. Jokainen kaipaa rauhallista elämää ilman aikatauluja ja ulkopuolisia ihmisiä. Etenkin keskittymisongelmista kärsiville lapsille lomaton lapsuus voi aiheuttaa pitkäaikaisia ongelmia ja oppimisvaikeuksia.

Orastavaan ongelmaan olisi hyvä puuttua edes jonkinnäköisin suosituksin tai ohjeistuksin ennen kuin käytännöstä tulee maantapa. Lapsillekin on taattava oikeus lomaan.

Jaa sivu: