— Heli Järvinen

Energiaverotuksen perustuttava päästöihin eikä valtion kassan paikkaamiseen

Hyvä, että Vihreiden jo alusta lähtien esittämä kritiikki energiaverotuksen epätasapuolisuudesta maakaasun ja kivihiilen kohtelussa on noussut nyt kaikkien pohdintaan. Ei ole mitenkään ympäristön tai planeetan etu, että fossiiliset polttoaineet nauttivat verohuojennuksista tai siitä, että niitä kohdellaan uusiutuvaa energiaa lempeämmin. Esimerkiksi maakaasu nauttii tällä hetkellä 50 prosentin verohuojennusta ja turvetta ei veroteta lainkaan.

Siksi on tarpeellista, että energiantuotannossa käytettyjen fossiilisten polttoaineiden veroa korotetaan. Mutta esitys ei ole tasapainoinen, ja hyvä, että nyt myös valtionvarainministeri on suostunut esityksen uudelleentarkasteluun. Suunta on oikea, mutta muutoksen suuruutta pitää pohtia vielä uudelleen. Ei ole mitään mieltä siinä, että maakaasun vero moninkertaistuu – jopa viisinkertaistuu, kun sen aiemmat verotuet poistetaan, kun samaan aikaan turvetta kohdellaan edelleen silkkihansikkain. Turpeelle kaavailtu vero oli 3,8 euroa megawattitunnilta, mutta sen kotimaisuuden ja työllistävyyden se neuvotteluissa puolitettiin 1,9 euroon, vaikka todellinen verontarve päästöihin suhteutettuna olisi 19 euroa megawattitunnilta.

Ymmärrän hyvin, että elinkeinoelämän sijoitusten, investointien ja pitkällä aikavälillä järkevän politiikan takia muutosten pitää olla portaittaisia, mutta portaittaisuuden pitää koskea yhtä lailla kaikkia muutoksia. Ei ole kenenkään etu, että suuripäästöisenä polttoaineena turve saa edelleen valtavat veroedut samaan aikaan, kun maakaasun verotusta kiristetään äärimmilleen yhdellä hujauksella. Alkuperäisen suunnitelman mukaan maakaasun verotus nousisi jopa kivihiiltä enemmän. Käytännössä se tarkoittaisi etenkin pääkaupungin ja Turun seudulla painetta siirtyä maakaasusta enemmän päästävän kivihiilen käyttöön, mikä olisi ilmastotavoitteiden valossa kestämätöntä.

Hallituksen energiaveropaketin tehtävä on yhtä aikaa paikata valtiontalouden vajetta ja ohjata vähentämään ympäristökuormitusta. On aivan selvää, että tavoitteista jälkimmäisen pitää olla verojen suuruutta ohjaava tekijä, eikä päinvastoin.

Vihreät on esittänyt yhtenä vaihtoehtona mallia, jossa maakaasun veroa korotettaisiin hieman maltillisemmin ja kivihiilen ja turpeen erotusta kiristettäisiin vastaavasti enemmän. Käytännössä tähän päästäisiin esimerkiksi sillä, että hiilidioksidiveron osuutta lisättäisiin ja energiasisältöveron osuutta laskettaisiin. Valtiontalouden kannalta lopputulos olisi yhtä hyvä, mutta ilmaston kannalta kestävämpi.

Turveverotukselle hyvä alku olisi se alun perin suunniteltu 3,9 euroa megawattitunnilta, josta voitaisiin portaittain edetä. Hallituksen yksimielinen linjaus kun on joka tapauksessa se, että 2050 mennessä turpeen käyttö edellyttää hiilen talteenoton ja varastoinnin mahdollistavan teknologian käyttöönottamista. 

Jaa sivu: