— Heli Järvinen

Puu ja taide näkyviin arjessa

Savonlinnassa järjestettyyn arkkitehtipoliittinen foorumi palautti mieleen rakentamisen ja kaupunkikuvan perusasiat, taiteen ja puun, viheralueiden ja hyvin kevyen liikenteen mahdollisuuksien tärkeyden.

Kuntien on palautettava taidehankintojen prosenttiperiaate
rakennushankkeisiinsa. Silloin sadasosa rakennuksen kustannuksista käytettäisiin taidehankintoihin, jotka eivät nykyisellään näy juuri mitenkään. Kysyimme asiaa itäsuomalaisista kaupungeista, Savonlinnasta, Mikkelistä, Varkaudesta ja Imatralta. Kaikissa kaupungeissa asiaa on jotenkin yritetty viedä enteenpäin. Joissakin on joskus jopa onnistuttu, mutta sielläkin rahapulan takia taiderahat on siirretty muihin hankintoihin.
Taide elää kaupunkimaisemassa yleensä vain juhlapuheissa, vaikka eri tutkimusten mukaan taiteella on selkeä positiivinen vaikutus viihtyvyyteen.

Julkiset tilat tarvitsevat nykyistä enemmän elävöittämistä, ja taiteen avulla tilaa voidaan jäsentää ja luoda kohtauspaikkoja.
Taiteen tuominen kouluihin, liikuntatiloihin, sairaaloihin,
vanhainkoteihin, virastoihin kuin kaduillekin tuo hyvää oloa ja auttaa
jaksamaan.

Kuntien talousperustein hautaama periaate on investointi, joka maksaa itsensä takaisin. Ihmiset haluavat ainutlaatuisia ympäristöjä, jotka jäävät heidän muistiinsa ja tarjoavat heille kiinnittymisen kohteita. Rakennetun ympäristön määrän kasvaessa siihen on kiinnitettävä entistä enemmän
huomiota.

Puurakentamisen lisääminen olisi voitto niin taloudelle, työllisyydelle kuin luonnollekin. Puurakentaminen on huomattavasti ilmastoystävällisempää kuin
betonirakentaminen. Sen lisäksi raaka-ainetta kasvaa aivan silmiemme
edessä. Puurakentaminen olisi luonnollinen vahvuus niin Etelä-Savolla
kuin koko Suomelle.

Rakentamisen hiilidioksidipäästöt pienenisivät alle puoleen, jos rakennusmateriaalina käytettäisiin betonin sijaan puuta. Luonnonvarojen kulutusta voitaisiin muutoksella vähentää jopa 70 %.

Puurakentamisen esteitä pohtii tällä hetkellä työryhmä. Toimenpiteitä tarvitaan, jotta puurakentaminen voi nousta samanlaiseen asemaan kuin esimerkiksi Ruotsissa, jossa joka viides uusi kerrostalo on puurakenteinen. Suomesta niitä löytyy vasta reilut 30.

Jaa sivu: