— Heli Järvinen

Ympäristöverot toteutetaan demareiden toivomalla tavalla

Valtiovarainministeri Jyrki Kataisen totesi eilisessä budjettikeskustelussa, että ”jotta tavoitteemme päästöjen vähentymisestä toteutuisi myös lyhyellä jänteellä, porrastamme maakaasun veron energiasisältöön perustuvan osuuden noston siten, että lopullinen taso saavutetaan vuonna 2015."

Juuri näin pitääkin. Hyvä, että Vihreiden ja muiden kritiikki ja parannusehdotukset huomioitiin. Nyt saatiin ratkaisu maakaasun ja kivihiilen tasapuoliseen ja kestävään kohtaloon. Elinkeinoelämän sijoitusten, investointien ja pitkällä aikavälillä myös järkevän politiikan takia muutosten pitää olla portaittaisia, mutta portaittaisuuden pitää koskea yhtä lailla kaikkia muutoksia.

Siis kysymys kuuluu, miksi kuitenkin turve vieläkin kaikesta huolimatta saa erityisoikeuden ja erityisalennuksia. Tällä hetkellä turvetta ei veroteta lainkaan, ja esityksen mukaan ensi vuonna turpeen verotus on 1,9 euroa megawattitunnilta ja 3,9 euroa megawattitunnilta vuonna 2015, kun todellisen veron pitäisi olla 19 euroa. Siis edelleenkin turpeen verokohtelu poikkeaa esimerkiksi maakaasun verokohtelusta, ja tämä on tulevan energiaverotusuudistuksen mustin piste

Turpeen kohdalla on puhuttu kotimaisuudesta ja työllistävyydestä, mutta toisella kädellä pitäisi kyllä hyvin muistaa myöskin turpeen paikalliset vesistövaikutukset, jotka ovat paikoittain hyvin vakavia. Turve olisi tarvinnut tiukemman veroportaikon jo nyt, mutta kuten ministeri Lehtomäki Aamu-tv:n haastattelussa totesi, turvetta koskevat ratkaisut on tehty nimenomaan poliittisten pöytien ympärillä eikä missään muualla.

Koska energiaverouudistusta on parjattu nimenomaan opposition puolelta, kävin ihan huvikseni SDP:n sivuilla. Tutustuin SDP:n ilmasto-ohjelmaan. Siellä sivulla 28 on otsikoitu: "Ympäristöverotus on hyvä ohjauskeino". Itse kappaleessa sanotaan: "Ympäristöveroja tulee ottaa käyttöön niin, että niiden kohtuuttoman rasituksen voi välttää kulutuskäyttäytymisellään.". Juuri näin nyt tapahtuu.

Jaa sivu: