— Heli Järvinen

Osallistumiseni Veikkauksen hallintoneuvoston kokouksiin

Viime päivinä on puhuttu valtionyhtiöiden hallintoneuvostoista ja niiden palkkioista sekä jäsenten osallistumisaktiivisuudesta kokouksiin. Olen ollut Veikkauksen hallintoneuvoston jäsen 1.4.2008 alkaen. Vuonna 2008 osallistuin kolmeen kokoukseen neljästä mahdollisesta. Vuonna 2009 osallistuin neljään kokoukseen viidestä. Tänä vuonna olen osallistunut kahteen kolmesta pidetystä kokouksesta. Kokoukset, joihin en ole pystynyt osallistumaan, on pidetty Lapissa useampipäiväisinä. Kokouspalkkio hallintoneuvoston kokouksista on 200 euroa ja kuukausipalkkio 500 euroa. Lisäksi vuosittain on tehty seminaarimatka johonkin yleisurheilutapahtumaan Pohjois-Euroopassa. Matkan yhteydessä on pidetty hallintoneuvoston kokous. Veikkauksen linjaus hallintoneuvoston suhteen on ollut, että palkkiot ja osallistumiset ovat julkista tietoa ja ne on pyydettäessä annettu kysyjälle. Haluan myös itse edistää tätä käytäntöä kertomalla asian oma-aloitteisesti. Hallintoneuvostokäytäntöä saa aiheesta kritisoida. Siitä huolimatta parempaakaan järjestelmää yhteydenpidon ylläpitämiseksi ei ole keksitty. Esimerkiksi Veikkauksella hallintokulut ovat hallintoneuvostokäytännöstä huolimatta Euroopan alhaisimpia muihin peliyhtiöihin verrattuna. Henkilökohtaisesti hallintovaliokunnan jäsenenä ja siten raha-arpajaislakeja käsittelevänä koen jäsenyydestä olleen aitoa hyötyä ainakin itselleni, toivottavasti myös yhtiölle. Jäsenyyden rinnalla olen pitänyt aktiivisesti yhteyttä myös muihin peliyhtiöihin, Fintotoon, Raha-automaattiyhdistykseen, ja erityisesti ahvenanmaalaiseen Paffiin. Pohdinta hallintoneuvostojen merkityksestä ja palkkiotasosta on tarpeellista. Keskustelu siis jatkukoon avoimesti tästä eteenpäinkin.
Jaa sivu: