— Heli Järvinen

Perustuslakivaliokunnalla ei ollut vaihtoehtoja

Tähänastisen eduskuntaurani ehkä mieleenpainuvin yksittäinen tapahtumasarja oli saada olla mukana harkitsemassa ja päättämässä, viedäänkö entistä pääministeriä Matti Vanhasta koskevat esteellisyysepäilyt eteenpäin vai haudataanko ne valiokuntaan. Mukana joka käsittelyssä oli täysilukuinen 17-henkinen valiokunta sekä jokunen meistä varajäsenistä. Ainoana eteläsavolaisena minulla oli siis ainutlaatuinen tilaisuus perehtyä myös laillisuusmenettelyyn, joka koskee asioiden mahdollista käsittelyä valtakunnanoikeudessa. Perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan päättänyt siitä, riittävätkö todisteet syyteharkinnan ylittämiseen. Sen sijaan päätimme siitä, että meille esitetyt asiat olivat sen verran ristiriidassa keskenään, että totuuden selvittämiseksi tarvitaan kunnollista poliisin esitutkintaa. Toinen kysymys on sitten se, että poliisilla on parhaillaan käynnissä esitutkinta Nuorisosäätiön laajamittaisesta satojen tuhansien eurojen vaalirahoituksesta, jota on tehty vastoin säätiön periaatteita. Jo ennen perustuslakivaliokunnan prosessia mietin, että tätä taustaa vasten olisi ollut melko erikoista, jos rahoituskuvioiden yhtä osapuolta eli Matti Vanhasen osuutta ei olisi tutkittu lainkaan. Perustuslakivaliokunta kuuli oikeuskansleria, asiantuntijoita, Vanhasta sekä valtakunnan syyttäjää. Näiden kuulemisten jälkeen ei löytynyt riittäviä vaihtoehtoja huolellisen esitutkinnan tarpeelle. Päätöksessään perustuslakivaliokunta oli yksimielinen, vaikka keskustan neljä jäsentä jättikin oman lausumansa asiaan. Siihen, tuleeko tapaus joskus valtakunnanoikeuteen vai ei, on vielä aivan liian aikaista ottaa mitään kantaa. Mutta myös Vanhasen oman oikeusturvan kannalta faktat pitää selvittää juurta jaksain, ja se työ ei kuulu poliittisesti kootulle valiokunnalle vaan poliisille. Oleellista on se, että vaalirahoituksen sekavat kuviot selvitetään nyt perinpohjin, jotta äänestäjällä jatkossa on parempi kuluttajansuoja ja jotta hän siis tietää, kenen ja miten laillisilla rahoilla ehdokkaat ovat liikkeellä niin vaaleissa kuin päätöksiä tehdessäänkin.
Jaa sivu: