— Heli Järvinen

STTK:lta tarpeellinen avaus

STTK:n edunvalvontajohtaja Markku Salomaa esitti ikääntyneen työntekijän irtisanovalle yritykselle rangaistukseksi irtisanomissakkoa. Salomaan kritiikki osuu siinä oikeaan, että ikääntyneen irtisanominen työttömyysputkeen on Suomessa liian helppoa ja halpaa. Irtisanomissakko toimisi ennaltaehkäisynä tai auttaisi ikääntyneempää työntekijää työllistymään uudelleen, kun työttömyysputken sijaan työnantaja tarjoaisi jatkokoulutusta ja ammattitaidon kehittämistä. Samalla toimet pidentäisivät työuria toivotulla tavalla. Vaikka Elinkeinoelämän keskusliitto ryttäsi STTK:n ehdotuksen, on se hyvä ja tarpeellinen avaus tilanteessa, jossa nuorten vaikean työllistymistilanteen jakavat myös 60 vuotta lähestyvät työntekijät. Työttömyysputki säilyisi työttömän viimeisenä turvana, mikäli työllistyminen ei porkkanoista huolimatta onnistuisi. Uudelleentyöllistymisestä kieltäytyvälle työntekijälle taas rapsahtaisi nykyiseen tapaan normaali karenssi. Nuorten työllistämisestä Sanssi-kortin avulla on taas saatu hyviä kokemuksia ainakin Etelä-Savossa. Sanssi-kortin avulla nuorelle alle 30-vuotiaalle työpaikan tarjonnut työnantaja on oikeutettu saamaan palkkatukea. Etelä-Savossa Sanssi-kortilla on itsensä työllistänyt runsaat sata nuorta. Nuoren kannalta kortin etuna on se, että hän saa työstä kunnon palkkaa, kun samalla saa ohjausta alan tehtäviin. Kun suomalaiset vanhenevat ja tekijöitä on yhä vähemmän, tarvitsemme jatkossakin samankaltaisia avauksia työuran molempiin päihin. Siksi kokeilujen ja ehdotusten torjunta on omituisen lyhytnäköistä. Hyvän ehdotukseen voi torjua vain vielä paremmalla avauksella.
Jaa sivu: