— Heli Järvinen

Norpan tulevaisuus riippuu entistä enemmän meistä

Heli Järvinen, piittaamattomuuteen ei ole varaa meillä ihmisillä, eikä etenkään norpalla.

Norppapesien laskeminen hiihtäen Pihlajavedellä huhtikuisessa tuulessa ja pakkasessa oli iso pettymys: 30 kilometrin matkalla ei näkynyt yhtään luonnonpesää eikä oikeastaan edes yhtään kinosta. Talvi vähälumisuudessaan oli norpalle haastavin nais- ja miesmuistiin.

Siihen suhteutettuna äskettäin julkaistut tulokset olivat jopa yllättävien hyviä. Kevään pesälaskennoissa havaittiin 82 kuuttia, kun viime vuonna kuutteja syntyi ennätykselliset 86.

Suurin syy näinkin hyvään syntyvyyteen oli vapaaehtoisten aktiivisuus. He urakoivat yhteensä 270 apukinosta, ja työ tuotti myös tulosta: yli 90 % kuuteista syntyi juuri näihin kinoksiin. Silti talvien vaikeutuessa haasteita ja tekemistä riittää. Pesimäaikaisia häiriöitä pitää vähentää viestinnällä ja kalastuksen valvontaan ja neuvontaan keskittyvää henkilöstöä ja suojelun kannustimia lisätä.

Norppakannan kehitykseen vaikuttavista epävarmuustekijöistä merkittävin on ilmastonmuutos. Sen myötä kuutit joutuvat alttiiksi kylmettymiselle, veden korkeuden vaihteluille ja pedoille erityisesti lauhoina ja vähälumisina talvina, jolloin niillä ei ole lumikinosten antamaa suojaa.

Onneksi apukinosten rakentaminen osoittautui tänäkin vuonna hyväksi keinoksi parantaa pesinnän onnistumista. Apukinokset pitää saada osaksi järjestelmällistä suojelutoimintaa, sillä jatkossa vähälumisten talvien todennäköisyys kasvaa. Orastavaa onnistumista saatiin myös kokeilussa olleesta olkipesästä, josta löytyi merkkejä norpasta.

Harmillista on se, että jälleen metsähallituksen erävalvonta on löytänyt saimaannorpan elinalueilta poikkeuksellisen paljon kiellettyjä pyydyksiä. Esimerkiksi yhdellä kolmen päivän valvontajaksolla vesistä löytyi seitsemät laittomat kalaverkot ja useita kuuteille vaarallisia väljänieluisia katiskoita. Jo kaksi norppaa on menehtynyt kuhaverkkoihin.

Tämänkaltaiseen piittaamattomuuteen ei ole varaa meillä ihmisillä, eikä etenkään norpalla.