— Iiris Suomela

Opintotuen huoltajakorotus on tarpeen, mutta se ei riitä paikkaamaan leikkauksia

Puoliväliriihi toi mukanaan pienen valonpilkahduksen ennätyksellisen suurten koulutusleikkausten keskelle. Pääpaino on sanalla pieni, sillä 86,5 euron leikkauksesta opintorahaan hallitus ei luovu, ja myös yleisen asumistuen ehtoja kiristetään. Helpotusta on kuitenkin tiedossa perheellisille opiskelijoille, joille hallitus on luvannut 75 euron huoltajakorotuksen opintotukeen.

Korotus on paikallaan, sillä opintotuki on viimeinen syyperusteinen etuus, jossa tuen määrään ei vaikuta lapsen huoltajuus tai lasten lukumäärä. Näin on ollut vuodesta 1992, jolloin opintotuen huoltajakorotus poistettiin. On hyvä, että tämä lama-aikaan tehty virhe korjataan nyt, vaikka korotus ei opintotukileikkauksia paikkaakaan.

Ensi syksynä opiskelijat siirtyvät yleisen asumistukijärjestelmän piiriin, mikä tuo mukanaan heikennyksiä perheellisten opiskelijoiden toimeentuloon. He ovat olleet yleisen asumistuen piirissä jo aikaisemmin, mutta ensi syksystä eteenpäin tuen ehdot kiristyvät, sillä opintoraha aletaan lasketaan tuloksi asumistukea myönnettäessä. Asumistuen ehdot kiristyvät myös muilla tavoin esimerkiksi neliövuokrakaton kautta, mikä tulee heikentämään perheellisten opiskelijoiden tilannetta entisestään.

Myös sosiaaliturvan muut kiristykset osuvat perheellisiin: opintolainan takaussummaa korotetaan, mikä pakottaa opiskelijat ottamaan yhä enemmän lainaa ennen mahdollisuutta toimeentulotukeen. Moni perheellinen opiskelija on turvautunut toimeentulotukeen opintotuen riittämättömyyden vuoksi, joten lainaosuuden korostuminen osuu erityisesti heihin.

Kaiken kaikkiaan huoltajakorotus on tarpeellinen mutta melko pieni kädenojennus opiskelijoiden suuntaan. Satojen miljoonien opiskelijoihin ja koulutukseen kohdistuvia leikkauksia tämä 10 miljoonan panostus ei tietenkään korjaa. Huoltajakorotus koskettaisi noin 20 000 opintotukeen oikeutettua huoltajaa. Lasten lukumäärä ei 75 euron kuukausittaista summaa korottaisi vaan etuus olisi huoltajakohtainen.

Pienikin paikkaus on parempi kuin ei paikkausta lainkaan, mutta on syytä muistaa, että nettokorotusta ei perheellisille opiskelijoille ole tulossa. Huoltajakorotus vain kaventaa 86,5 euron opintorahaleikkauksen 11,5 euroon perheellisten opiskelijoiden kohdalla. Perheelliset opiskelijat siis häviävät ensi syksynä siinä missää muutkin opiskelijat, mutta heihin kohdistuvia leikkauksia paikataan osittain. Paikkaus ei edes ehdi ensi syksyyn, sillä huoltajakorotus on vasta menossa lausunnoille ja astuisi voimaan tammikuussa 2018.


Kirjoittaja on Vihreiden Nuorten puheenjohtaja