— Ingela Wikman

Ingela Wikman – grönt alternativ i riksdagsvalet

PRESSMEDDELANDE 25.10.2006 Ingela Wikman – grönt alternativ i riksdagsvalet Filosofie magister Ingela Wikman, 33, ställer upp som kandidat för de gröna i riksdagsvalet 2007 i Vasa valkrets. Ingela Wikman har ett brett kunnande. Hon är bland annat zoolog, landsbygdsutvecklare och projektchef för Verners Park i Kronoby, en park för kulturen som hon själv initierat och byggt upp. Hon har jobbat inom nationella och internationella EU-projekt, till exempel ”Bioenergi från Skogsprodukter”. Hon har forskat i husdjurens beteende och välbefinnande och har undersökt stereotypt beteende hos pälsdjur. Hon har även jobbat med barn och äldreomsorg. Ingela Wikman vill arbeta för att förbättra barnskyddet på mindre orter, förebygga och tala öppet om våld mot kvinnor och barn samt få till stånd ett öppet diskussionsklimat om dessa svåra frågor. Hon vill speciellt lyfta fram och utveckla den svenska verksamheten inom de gröna och jobba för rättvisa och miljöfrågor. Bioenergin kan förbättra villkoren för de österbottniska företagarna, påpekar hon. - Det är viktigt att varje människa känner att hon har en uppgift här i livet. Äldre människor är en resurs för samhället; de besitter kunskap som det är viktigt att föra vidare till nästa generation. Fördomar skall förebyggas, man skall få och våga vara annorlunda och bli accepterad som man är. Kultur är mat för själen och kreativitet bör uppskattas och belönas. - Inom de gröna har vi högt i tak, alla skall ha en chans att hitta ett forum att verka i. De gröna står för mod, ansvarstagande och rättvisa. De gröna är ett feministiskt parti, det har alltid funnits starka kvinnor inom partiet. Jag är en av de nya krafterna som vill nå ut till folk på landsbygden. Ingela Wikman är en mångsysslare - en akademiker med erfarenhet av flera praktiska yrken. Hon är född i Kronoby men bosatt i Helsingfors sedan mitten av 1990-talet. De senaste åren har hon i olika perioder jobbat även i Österbotten. För mera information kontakta: Ingela Wikman 045-1368683 ingela.wikman@gmail.com Valchef i Helsingfors Marianne Rosenström 040-717 5258 mariannne.rosenstrom@kolumbus.fi
Jaa sivu: