— Irmeli Lehtioksa

*Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolesta*

Ihmisillä tulee olla todellinen vapaus valita oma hoitomuotonsa. Tavoitteeni on viedä eteenpäin asiallisten luontaishoitojen virallistamista ja sisällyttämistä osaksi julkista terveydenhuoltoa. Samalla on yhtenäistettävä hoitajien koulutusvaatimukset ja kehitettävä ammattitaidon sekä koulutuksen valvontaa. Mikroyrittäjyyttä on tuettava ja kynnystä yrittäjyyteen on madallettava. Yrittäjien sosiaaliturvaa on vahvistettava. Työvaltaisten palvelualan yrittäjien arvonlisäveron alarajaa tulee nostaa jotta työn tekeminen saadaan kannattavaksi ja vältytään ylimääräiseltä byrokratialta. Yksinhuoltajien sosiaalista turvaa on vahvistettava. Pienten lasten yksinhuoltajavanhemmalle on hänen halutessaan suotava mahdollisuus osa-aikaiseen työhön. Tämä estää sosiaalista eristymistä sekä vanhemmalta että lapselta/lapsilta. Työn tekeminen ei saa poistaa eikä pienentää taloudellisia etuisuuksia. Talouskasvun rinnalle on mahdollistettava ihmisten henkinen hyvinvointi. Kovan kilpailun ja talouskasvun huumassa Ihminen on unohtumassa – ja voi huonosti. Tällainen ei voi jatkua loputtomiin. Voimavarat otetaan kuitenkin meistä ihmisistä ja jos me palamme loppuun – kuka rakentaa ja ketä varten yhteiskuntaa ylipäänsä rakennetaan. Työikäiset ovat uupuneita, vanhukset unohdettuja ja nuoret muuten vaan hukassa. Vanhustenhuolto on saatettava asianmukaiseksi. Vanhuksille on taattava inhimillinen ja ihmisarvoinen kohtelu ja mahdollisuus kotihoitoon. Eläketurva on tarkistettava ja taattava sen riittävyys. Syntymä ja kuolema kuuluvat luonnollisina tapahtumina elämään. Sen vuoksi on mahdollistettava niiden luonnollisuus ja pyrittävä eroon laitosmaisesta kohtelusta. Saattohoitoa on kehitettävä inhimillisemmäksi. Nuorten pahoinvoinnin syyt on selvitettävä ja on käynnistettävä hyvinvointia tukevia toimia: arvot, perhe, yhteisöllisyys. Alkoholiveroa on nostettava väkevien alkoholijuomien ja keskioluen osalta. Ne ovat terveydelle kaikkein vaarallisimpia. Autoilun välttämättömyyden vuoksi kotimaisten biopolttoaineiden kehitystyötä on tuettava ja käyttöä ohjattava verotuksella bioperäisiin polttoaineisiin. Biopolttoaine kaiken kansan polttoaineeksi! Puhdas lähiruoka kaikkien saataville kohtuulliseen hintaan. Luomuruuan arvonlisäveron alentamisella voidaan kulutusta ohjata.
Jaa sivu: