— Jaakko Stenhäll

Avoin vihreä talous

Suomalaista talouspolitiikkaa yleisesti määrittää se, että teollisuustuotannon hiipumisen jälkeenkin keskustelua vahtivat mustasukkaisesti teollisen yhteiskunnan synnyttämät keskusjärjestöt. Tämä on omiaan hidastamaan paitsi talouden uusiutumista, myös keskustelun. Tuoreista avauksista talouspolitiikan piirissä ovat vastanneet lähinnä virkamiehet ja tutkimuslaitokset, Suomen harvat liberalistit tai vuosituhannen alun globalisaatiokritiikkiä toistavat kansalaisjärjestöt. Puolueet ankkuroivat itsensä tässä vuorovaikutuksessa useimmiten vastuullisuuden tai reiluuden kaltaisiin yläkäsitteisiin.

Vihreän talouspolitiikan tulisi kulkea mukana samassa keskustelussa kuin muidenkin. Samalla myös talouspolitiikassa, hieman ilmastopolitiikan tapaan, pääsisi pitkälle yksin tutkijoita kuuntelemalla ja tuottamalla heidän asiantuntemuksestaan poliittisia visioita, joista jäljempänä käsittelen erästä.

Avoin vihreä talous

Käsittelemme Heikki Sairasen kanssa näitä ajatuksia tuoreessa kirjassamme Avoin vihreä talous. Kirja nostaa esiin eri aihealueita aina tuloeroista eurokriisiin ja monopoleista maataloustukiin asti. Erityisesti pyrimme kuitenkin lanseeraamaan avoimen vihreän talouden käsitteen.

Avoin vihreä talous on markkinatalous, jossa ulkoisvaikutuksiin ja muihin markkinahäiriöihin suhtaudutaan nykyistä vakavammin. Avoin vihreä talous tähtää talouskasvuun, mutta vain rajoissa, jotka esimerkiksi ympäristö sallii. Markkinat tekevät paljon virheitä, joita pyritään estämään ja rajoittamaan valtion väliintulolla. Vaikka valtio useimmiten onkin väline monen epäkohdan korjaamiseen ja hyvän tavoitteen saavuttamiseen, muodostuu valtion väliintuloista myös esteitä yhteiskunnan kehitykselle.

Avoimessa taloudessa ei tueta kannattamattomia aloja: yhteiskuntaa kantaa lopulta vain ne työpaikat ja yritykset, joiden tuottamat palvelut ja tuotteet ovat kilpailukykyisiä. Saman ajatuksen tulee ulottua yksilöiden lisäksi yrityksiin. Suurten yritysten keräämät tuet ovat este yhteiskunnan kehitykselle, eikä asiaa auta taantuvien alojen edustajien kiinteä yhteistyö poliitikkojen kanssa.

Ennemmin päästökauppaa kuin viherkaulustyöpaikkoja

Avoin vihreä talous haluaa itseohjautuvuutta ympäristöpolitiikkaan. Ympäristön pelastamisessa tärkeintä tulisi olla rajoitusten asettaminen haitoille, ei leimallisesti vihreiden hankkeiden edistäminen. Tästä huolimatta on mahdollista, että ympäristön asettamien rajoitusten huomioiminen voi synnyttää myös työpaikkoja. Lienee todennäköistä, että esimerkiksi tuulivoiman ympärille on vielä tiedossa työpaikkoja – tai sitten ei. Voihan olla, että päästövähennykset saadaan aikaan vaikkapa vähentämällä kulutusta tasaisesti eri talouden sektoreilla.

Jos esimerkiksi hiilivoimaloiden päästöt saataisiin jollakin mielikuvituksellisella teknologialla edes osittain haltuun, kukaan tuskin silloinkaan pitäisi hiilivoimalan lämmittäjää viherkaulustyöntekijänä. Mielikuva paperitehtaan ja sikatilan korvautumisesta leimallisesti vihreillä toimijoilla on tietenkin miellyttävä poliittinen retorinen keino, mutta vailla syvempää sisältöä.

Päästöjen rajoittaminen joko verojen tai päästökaupan avulla ohjaa päästövähennyksiä sinne, missä ne on kannattavinta tehdä. Taloudellisesta kannattavuudesta huolestuneet markkinat osaavat määritellä tehokkaat toimenpiteet lähes aina poliitikkoja paremmin - poliitikkojen tehtävä on olla kuuntelematta rajoista valittavia teollisuuden eturyhmiä.

Velvollisuus tuottaa parempaa

Vihreän talouspolitiikan on tarjottava rajoitusten ja ympäristöverojen keskellä myös tie valoisampaan tulevaisuuteen. Vaikka ympäristöuhkien keskellä tämä on vaikeaa, on mahdotonta kuvitella ihmisen tyytyvän vain jonkinlaiseen hitaaseen kurjistumiseen. Teknologian ja yhteiskunnan kehityksen kautta saavutettua hyvinvointia ei tule heittää pois. Visioksi ei riitä myöskään se, että valtion byrokraatit voivat säännellä yksityiskohtaisin keinoin ihmisten elämän turvalliseksi ja ympäristölle kestäväksi. Ihmisten vapaus ja avoin yhteiskunta ovat arvoja, joista ei tule luopua missään oloissa.

Avoin vihreä talous pyrkii tarjoamaan uskottavan tien siihen, että tulevat sukupolvet voivat elää parempaa ja kestävämpää elämää kuin nykyiset.

Kirjoittaja on Vihreiden puoluehallituksen jäsen ja Vihreiden taloustyöryhmän puheenjohtaja. Vihreiden talouskantoihin voit vaikuttaa osoitteessa: talousohjelma.vihreat.fi.

Jaa sivu: