— Jani Toivola

Translaki tulee uudistaa

Näin Pride-viikolla on syytä nostaa esiin transsukupuolisten asema Suomessa. Sukupuoltaan korjanneita tai tätä prosessia parhaillaan läpikäyviä koskettava translaki sisältää edelleen ihmisen perusoikeuksia loukkaavia vaatimuksia. Yksi suurimmista epäkohdista on transsukupuolisten sterilisaatiovaatimus.

Tällä hetkellä sukupuoltaan korjaavan henkilön tulee esittää lääketieteellinen selvitys siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen, hän elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa sekä siitä, että hänet on steriloitu tai että hän muusta syystä on lisääntymiskyvytön. Kaikki sukupuolen korjaukseen hakeutuvat eivät kuitenkaan tarvitsisi lääketieteellisiä toimenpiteitä. Juridisen sukupuolen korjaaminen väestötietoihin riittäisi. Steriliteettipakolle ei ole lääketieteellistä perustetta, vaan se perustuu ennakkoluuloihin ja tietämättömyyteen.

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun mukaan vaatimukset lisääntymiskyvyttömyydestä ja naimattomuudesta ovat ihmisoikeuksien vastaisia. Myös Suomen tasa-arvovaltuutettu on useita kertoja todennut lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen rikkovan ihmisoikeuksia. Transsukupuolisten henkilöiden oikeus tasa-arvoon, ruumiilliseen koskemattomuuteen sekä yksityis- ja perhe-elämään eivät toteudu Suomessa. Vaatimus sulkee pois ja jättää tunnustamatta transsukupuolisen vanhemmuuden eikä anna tilaa lapsettomuuden kokemuksien tunnustamiselle ja käsittelylle. Se on epäsuora tapa viedä ihmisen perheeltä arvo ja vanhemmuuden kaipuulta totuudenperäisyys.

Myös Suomessa on transsukupuolisia vanhempia. Useimmat perheelliset transsukupuoliset ovat perustaneet perheen jo ennen sukupuolen korjausta. Transvanhemmat rakastavat ja hoivaavat lapsiaan kuten muutkin vanhemmat, ja heidän lapsensa rakastavat omia vanhempiaan kuten muutkin lapset. Transsukupuolinen on lapselleen yhtä hyvä tai yhtä puutteellinen vanhempi kuin ei-transsukupuolinen henkilö. Myös transsukupuolinen voi olla hyvä roolimalli lapselle. Läheisten aikuisten sukupuoli ei määrää sitä, millaiseksi lapsi kasvaa; lapsen sukupuoli nousee lapsesta itsestään. Transsukupuolisten hoidosta saadun kokemuksen perusteella tiedämme, ettei mikään määrä kasvatusta tai terapiaa muuta henkilön käsitystä sukupuolestaan.

Nykyään ihmiset hakeutuvat korjaamaan sukupuoltaan entistä nuorempina, jolloin heillä ei vielä ole omia lapsia. Myös näillä nuorilla transsukupuolisilla tulee olla mahdollisuus perheen perustamiseen. Lapsettomuus voi olla yhtä kipeä asia transsukupuoliselle kuin kenelle tahansa muulle ihmiselle.

Translaki nykymuodossaan on ihmisiä eriyttävä. Yhteiskunnalla on ongelma niin kauan kuin sen lainsäädännöstä on osoitettavissa pykäliä, jotka ylläpitävät ihmisten eriarvoista kohtelua yhteiskunnassa. Lainsäädäntömme ei saisi miltään osin pohjautua tietämättömyyteen, puhumattomuuteen, pelkoihin tai haluun oman maailmankuvan pohjalta rajoittaa toisen ihmisryhmän elämää. Poistamalla translaista ihmisoikeuksia loukkaavat kohdat meillä on mahdollisuus tulla askeleen verran lähemmäksi toisiamme, luoda uutta samastumispintaa ja synnyttää rohkeutta avoimelle keskustelulle.

Tarvitsemme aitoa ja kaikkialle ulottuvaa halua vähentää eriarvoisuutta ja pahoinvointia yhteiskunnassa. Paras tie siihen ovat rohkeat positiiviset teot ihmisyyden puolesta. Voimme arjessamme valita, kenen elämässä ja arvomaailmassa olemme osallisina, mutta yhteiskunnan tasolla valinnanvapautta ei ole. Olemme kaikki samassa veneessä.

 

Jaa sivu: