— Jani Toivola

Vanhukset nähtävä yksilöinä

Eduskunta keskusteli eilen vanhuspalvelulaista. Suomen harmaantumisesta puhutaan liian usein niin kuin se olisi suuronnettomuus. Ikääntyminen haastaa julkista taloutta, mutta ei vanhenemista pidä hävetä. Kaikille joskus koittaa se aika, jolloin emme enää selviä omin avuin arkisista askareista. Vanhuspalvelulailla luodaan puitteet, joiden avulla voidaan turvata tarpeen mukainen yhteiskunnan tuki sitten kun sitä tarvitaan.

Mielestäni on hienoa ja tärkeää, että laki tähtää kaikin tavoin siihen että näkisimme myös vanhukset yksilöinä, joilla on hyvin erilaisia tarpeita ja elämäntilanteita. Ikä ei saa olla ainoa määrittävä tai jopa leimaava tekijä.

Koska puhe oli yksilöllisyydestä, nostin muutaman asian esiin terveyspalvelujen laadun näkökulmasta. Olisi tärkeää ottaa myös huomioon palvelujen laadussa ja tarjonnassa ikäihmisten seksuaalisuus ja sukupuolitaudit, sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat vanhukset ja HIV-positiiviset vanhukset.

Vanhuspalvelulaki tukee myös vanhusta joka on osallisena ja vaikuttajana yhteiskunnassamme. Vihreät haluavat kannustaa ikäihmisiä mukaan päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Ikäihmisiä tulee kuulla heitä koskevissa asioissa, eikä vähiten siksi, että hyvät vaikutusmahdollisuudet parantavat myös elämänlaatua.

Kulttuurinen vanhustyö on yksi tapa kehittää vanhustyön laatua. On tärkeää tuoda kulttuuripalveluita ja virikkeitä vanhuksille. Se elävöittää hoitotyötä ja lisää alan houkuttelevuutta, mikä on olennaista hoitajamitoitusten toteutumiseksi. Hoitajien työssä viihtyminen lopulta ratkaisee, toteutuuko vanhuspalvelulaki kuten on tarkoitettu. Toivottavasti kulttuurisella vanhustyöllä voidaan auttaa hoitajia jaksamaan samalla kun työllistetään eri alojen taiteilijoita ja tuetaan yrittäjyyttä.

Jaa sivu: