— Janina Andersson

Är det lördags bastubadandet som avgör vårt lands elkonsumtion?

Jag drömmer om en vindmylla på gården eller en solpanel på taket. Uppvärmningen av vårt hus fungerar nu med jordvärme och vedeldning.

Det händer snabba förändringar på energimarknaderna just nu. Det betyder att någon vinner och någon förlorar också ekonomiskt. De som har ekonomiska intressen i att stoppa eller i varje fall få förändringen långsammare finns här ibland oss hela tiden. Likaså finns de som kan vinna på denna förändring. Troligtvis har de som är rädda att förlora mera makt och pengar ännu, än de möjliga vinnarna.

Jag skulle inte satsa mina pengar på aktier i företag som säljer el-slingor för direkt eluppvärmning eller företag som säljer oljepannor. Däremot skulle jag gärna satsa på solenergi, värmepumpar, vindkraftverk, våg-kraft och andra uppfinningar som ännu igår lät helt utopistiska. Förvånansvärt litet nytt har ändå uppkommit, gör alla dessa ovanstående energiformer presenterades redan i en miljöbok som jag fick av min pappa som 12-års present...

Världen skulle se ganska annorlunda ut om energiproduktionen skulle spjälkas upp i många små enheter. Tänk om alla hus så långt som möjligt skulle vara självförsörjande med hjälp av solpaneler, vindmöllor, pelletpannor, värmepumpar mm. I Finland har vi inte tagit nästan ett enda steg ännu i den här riktningen, men det finns redan EU-länder där statsmakten uppmuntrat individerna en längre tid att satsa på egen också mycket småskalig energiproduktion.

I Finland är de stora energiproducenternas budskap att all sådan småskalig energiproduktion är ineffektiv och inte något att ta efter. De föreslår direkta stöd till t.ex. stora vindkraftsverk.
Ingen har ännu lyckats övertyga mig om varför man inte skulle kunna göra bägge två... Vi kan ju både ha stora effektiva energiparker och många små enskilda individers energi-enheter.

Ett annat problem är att vi måste bygga vår energi-kapcitet med tanke på de högsta åtgångs pikarna. Ändå verkar det just nu helt gammalmodigt att försöka styra energikonsumtionen till de lämpligaste tidpunkterna. Vi lär t.ex. importera relativt sett dyr el från Sverige på dagarna men exportera relativt sett billig el till Sverige på nätterna. Varför lockar man inte längre oss finländare att göra allt som konsumerar el på nätterna och veckosluten med billigare natt-el och veckosluts-el? Det fanns en tid då alla uppmanades att tvätta byk och disk på natten med natt-el.

Speciellt under den smällkalla vintern (om det finns någon sådant mera) borde vi styra elkonsumtionen så att vi inte samtidigt värmer alla el-bastun och startar alla maskiner. Finländarna skulle säkert vara samarbetsvilliga om el-priset gav klara signaler om när vi borde vara extra sparsamma och när vi kan använda litet mera el.

Det här kan kännas som en liten sak, men om alla finländare sätter på sin el-bastu samtidigt så förbrukas inom några timmar lika mycket el som 1-2 medelstora pappersfabriker förbrukar el per dygn.

Jaa sivu: